مرکز آموزش عالی آزاد تخصصی مدیریت
مجری دوره های آزاد تخصصی مدیریت ویژه تحصیلات تکمیلی در دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر محمدرضا بهرنگی - گروه مدیریت آموزشی


محمدرضا بهرنگی      

 الف - استاد دانشگاه تربیت معلم، تهران

ب ـ 1358آغاز خدمت در دانشگاه تربیت معلم:

·        استاد دانشگاه تربیت معلم از20 / 9/ 1378 تا کنون

·        دانشیار دانشگاه تربیت معلم از 1371 تا 1378

·        استادیار دانشگاه تربیت معلم از 1358 تا 1371

·        1381استاد نمونه‌ کشوری و دانشگاهی‌

·        11-02-75 استاد نمونه‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ ـ آقای دکتر متقالچی ریاست دانشگاه تربیت معلم

·        1376 استاد محقق‌ نمونه دانشگاهی‌

·        1388رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران

·        موسس اولین دوره دکتری مدیریت آموزشی در ایران در دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد دکتری علوم تحقیقات

ج- وضعیت تحصیلی:

1.       دکتری PH.D ‌در تعلیم و تربیت در مدیریت آموزشی و آموزش عالی- کالیفرنیای‌ جنوبی‌ لوس‌انجلس 1358

فوق‌ لیسانس‌:

2.      علوم‌تربیتی‌ با گرایش‌ مدیریت‌ آموزشی‌ دانشگاه‌ تهران‌ 1352

3.     اقتصاد دانشگاه‌تهران‌ با گرایش‌‌کارشناسی‌ امور‌گمرکی‌ 1350

4.     علوم‌‌تربیتی‌‌با‌گرایش‌آموزش‌عالی‌از‌دانشگاه‌‌کالیفرنیا‌ لوس‌‌آنجلس‌1356

لیسانس‌:

1.       مشاوره‌ و راهنمایی‌ از دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ 1350 (اولین دوره در ایران)

2.      علوم‌ ارتباطات‌ (مترجمی‌ دانشگاه‌ علامه‌طباطبایی‌فعلی)1350(اولین دوره در ایران)

3.     دیپلم: ریاضی کرمانشاه، 1342دبیرستان شاهپورسابق

 

سوابق عضویت در کمیته‌های علمی

1.       عضو هیئت ممیزه دانشگاه تربیت معلم با حکم وزیر علوم- چندین دوره و تا کنون

2.       عضو هیئت مدیره سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی (IOSTE)  از 1998 تا کنون

3.       نماینده کشورهای آسیای جنوبی و کشورهای عربی در IOSE از 1998 تا 2008 و نماینده کشورهای خلیج فارس از 2008 تا کنون

4.       عضو هیئت مدیره جامعه استادان نمونه ایران تا کنون

5.       عضو حلقه علمی کرسی روانشناسی و علوم تربیتی حمایت از بررسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره 16-07-90 تا کنون

6.       عضو هیئت علمی‌ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

7.       نماینده استادان در گروه تخصصی علوم انسانی

8.       عضو کمیتۀ منتخب دانشکده

9.       عضو هیئت ممیزه دانشگاه تربیت معلم در چندین دوره تاکنون

10.   مدیر گروه مدیریت آموزشی در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تربیت معلم دانشگاه تربیت معلم تاکنون

11.   عضو شورای عالی قطب­های علمی کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حکم وزیر علوم تاکنون

گارگاههای آموزشی:

1-    12-11-90 کارگاه آموزشی برای استادان مرکز تربیت معلم شهید شرافت خیابان انقلاب

2-    - 11-90 کارگاه آموزشی مدیریت بر آموزش دانشگاه تربیت معلم دانشکدۀ علوم تربیتی

3-    11-12-90 مدرس کارگاه آموزشی استانداردهای نوین آموزشی ویژه اعضای هیئت علمی وزارتی مراکز آموزشی نیروهای مسلح دانشگاه علوم و فنون فارابی

4-    1390 کارگاه آموزشی دورۀ عمومی تربیت مدرس دانشگاه علمی-کاربردی ده فرمان در اجرای کیفیت آموزشی تدریس الگوی مدیریت بر آموزش

5-    برنامۀ بازآفرینی و تعالی علمی عملی کیفیت محتوایی و آموزش درس در کلاس13-11 بهمن 1389 دانشگاه دامغان- تدریس در کارگاه آموزشی برای استادان

6-    آموزش‌ به ‌دبیران ‌دبیرستانهای ارشاد اردیبهشت 1384

7-    کارگاه آموزشی روش تدریس شرکت ساپکو، در 13/2 لغایت 20/2/1384مجتمع فرهنگی آموزشی صدف

8-    کارگاه ‌آموزشی ‌استادان ‌دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی‌ واحد‌ بابل بهمن 1384 بمدت یک‌هفته

9-    کارگاه ‌آموزشی‌ استادان ‌دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ واحد‌ کاشان ‌بهمن ‌1384

10-کارگاه ‌آموزشی ‌استادان ‌دانشگاه ‌اراک ‌با ‌همکاری‌ دانشگاه ‌تربیت ‌مدرس اسفند 1384

11-مدرس دوره آموزش الگوهای جدید تدریس ناحیه دو اسلامشهر 1382

12-کارگاه آموزشی 30 ساعته برای معاونان آموزشی مناطق 19 گانه وزارت آموزش‌و‌پرورش استان تهران.1381

13-کارگاه آموزشی مدیریت‌، سمینار مدیریت‌ روسای‌ واحدهای‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، واحد تحقیقات‌ تکمیلی‌ و تحقیقات‌ عالی‌ 25 تا 27/7/74

14-طرح و اجرای اولین کارگاه آموزشی در زمینه تکنولوژی آموزشی، با همکاری معاون آموزشی وزارت علوم

15-مدرس و مجری 15 کارگاه آموزشی مقطع ابتدایی و 10 کارگاه آموزشی مقطع راهنمایی الگوهای تدریس در دروس ریاضی، ادبیات فارسی و علوم تجربی در دوره ابتدایی و مجموعه دروس دوره راهنمایی تحصیلی و با شرکت سر گروهها و اعضای گروههای آموزشی مناطق نوزده‌گانه شهر تهران 1/10/1383

16-کارگاه‌ آموزش‌ روشها ‌و ‌فنون ‌تدریس‌ در ‌دانشگاه‌ تربیت‌ ‌مدرس 1374

17-کارگاه‌ آموزش‌ روشها ‌و ‌فنون ‌تدریس‌ ‌شنوایی‌شناسی‌‌

18-1375 راهنمایی ‌‌تعلیماتی‌ ‌در ‌کارورزی‌،‌ مراسم ‌گشایش‌ مرکز‌ راهنمایی ‌و ‌مشاوره ‌دانشجویی‌ دانشگاه ‌آزاد‌ اسلامی ‌کردستان ‌ 3/2/74

19-اولین‌ کارگاه‌ آموزش‌و‌پرورش‌ گروه‌ استاندارد علوم‌ تجربی‌ 31/1/74 تهران‌

20-کارگاه‌ آموزش‌و‌پرورش‌ گروه‌ استاندارد پنجم‌ ابتدایی‌ 31/1/74 تهران‌

21-دومین‌ کارگاه‌ آموزشی‌ به‌ شوق‌ شکوفه‌ها، مدارس‌ راهنمایی‌ نیک‌پرور 27-24 مردادماه‌ 1374

22-کارگاه‌ آموزش‌ روشها ‌و ‌فنون ‌تدریس‌ در ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی‌ امام ‌حسین‌ (ع‌) 1373

23-کارگاه‌ آموزش‌ روشها ‌و ‌فنون ‌تدریس‌ مربیان‌ روشهای‌ تدریس‌ - درهنرستان‌ صدا و سیما، معاونت‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ دفتر تحقیقات‌ و برنامه‌ریزی‌ وزارت‌ آموزش‌و‌پرورش‌ 29/5 تا 5/6/73 تهران‌

24-دوره‌ ویژه: ‌کارگاه ‌آموزشی ‌روش‌ تدریس ‌‌برای ‌معلّمان ‌دوره ‌راهنمایی ‌درس‌ ‌علوم‌ تجربی ‌15/8/73 در‌ اداره‌ کل ‌آموزش‌ و پرورش‌ تهران‌

25-دوره‌ ویژه‌: کارگاه‌ آموزشی‌ روش‌تدریس‌ برای‌ معلّمان‌ سال‌ پنجم‌ علوم‌ تجربی‌ زمستان‌ 1373 تهران‌

26-اولین‌ کارگاه‌ آموزشی‌ اعضاء و سرگروههای‌ آموزشی‌ مناطق‌ نوزده‌گانه‌ آموزش‌و‌پرورش‌ تهران‌

27-اولین‌ کارگاه‌ آموزشی‌ تدریس‌ فارسی‌ پنجم‌ با الگوهای‌ تدریس‌ ،منطقه‌ 14، 9/11 و 26/11/73

28-اولین‌ کارگاه‌ آموزشی‌ تدریس‌ فارسی‌ چهارم‌ با الگوهای‌ تدریس‌ منطقه‌ 11، 25/11 و9/12/73

29-اولین‌ کارگاه‌ آموزشی‌ تدریس‌ فارسی‌ سوّم‌ ابتدایی‌ با الگوهای‌ تدریس‌؛ منطقه‌ 8، 16/11 و 23/11/73

30-اولین‌ کارگاه‌ آموزشی‌ تدریس‌ ریاضی‌ پنجم‌ ابتدایی‌ با الگوهای‌ تدریس‌؛ منطقه‌ 7، 8/11 و 9/11/73.

31-اولین‌ کارگاه‌ آموزشی‌ تدریس‌ ریاضی‌ چهارم‌ ابتدایی‌ با الگوهای‌ تدریس‌؛ منطقه‌ 5، 9/11 و 18/11/73

32-اولین‌ کارگاه‌ آموزشی‌ تدریس‌ ریاضی‌ سوّم‌ ابتدایی‌ با الگوهای‌ تدریس‌؛ منطقه‌ 3، 12/11 و 20/11

33-اولین‌ کارگاه‌ آموزشی‌ تدریس‌ تعلیمات‌ اجتماعی‌ابتدایی‌ با الگوهای‌ تدریس‌؛ منطقه‌ 16، 11 و 15/11/73

34-اولین‌ کارگاه‌ آموزشی‌ تدریس‌ زبان‌ انگلیسی‌ ابتدایی‌ با الگوهای‌ تدریس‌؛ منطقه‌ 18، 5 و 11/11/73

35-اولین‌ کارگاه‌ آموزشی‌ تدریس‌ حرفه‌ و فن‌ ابتدایی‌ با الگوهای‌ تدریس‌؛ منطقه‌ 15، 17 و 24/11/73

36-اولین‌ کارگاه‌ آموزشی‌ تدریس‌ ادبیات‌ فارسی‌ابتدایی‌ با الگوهای‌ تدریس‌؛ منطقه‌ 10، 28/10 و 3/11/73

37-اولین‌ کارگاه‌ آموزشی‌ تدریس‌ علوم‌ تجربی‌ ابتدایی‌ با الگوهای‌ تدریس‌؛ منطقه‌ 9، 24/10 و 4/11/73

38-اولین‌ کارگاه‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ معاونین‌ امور مدارس‌ غیر انتفاعی‌ آزاد، 5 بهمن‌ 1372

39-اولین‌ کارگاه‌ آموزش‌و‌پرورش‌ دوره‌ توجیهی‌ روشها و الگوهای‌ تدریس‌، دماوند شهریور 1373، آموزش‌و‌پرورش‌ استان‌ تهران‌.

40-اولین‌ کارگاه‌ آموزش‌و‌روش‌‌تدریـس‌ مدرسین‌ مراکز تربیت‌ معلّم‌ و آموزشکده‌های‌ مناطق‌ کشور، 3 مرداد لغایت‌ 3/6/72

41-کارگاه‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ مدرسین‌ تمرین‌ دبیری‌ مراکز تربیت‌ معلّم‌ تهران‌، تابستان‌1370 مرکز شهدای‌ مکّه‌

42-اولین‌کارگاه‌آموزش‌‌در‌تکنولوژی‌‌آموزشی‌، 22 لغایت‌ 24 آبان‌ ماه‌ 1370 در مکان موزه‌‌فرش‌، در وزارت‌ فرهنگ‌ و‌آموزش‌عالی‌.

43-آشنایی‌ با نظام‌ آموزش‌ عالی‌، دوره آموزشی ضمن‌ خدمت‌ کارشناسان‌ برنامه‌ریزی‌ دانشگاهها و مراکز آموزش‌ عالی‌ کشور، 4/5/70 لغایت‌ 31/5/70 بابلسر، دانشگاه‌ مازندران‌.

44-کمک به راه اندازی دوره کارشناسی ارشد با همکاری دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزش فنی و حرفه ای 5/5/1372.

سخنران کلیدی:

1-    دومین کنگرۀ ملی علوم انسانی، ارائه مقاله

2-    کارگاه آموزشی دورۀ عمومی تربیت مدرس دانشگاه علمی-کاربردی

3-    دومین کنفرانس دانشگاه تربیت دبیر رجائی

سخنران مدعو:

1.       17-09-1390 مدیریت بر آموزش موضوعات درسی با تاکید بر پرورش. انجمن مدیریت آموزشی ایران با همکاری شورایعالی  آموزش و پرورش و خانۀ اندیشمندان-

2.      -18-اسفند-1390 سمینارملی داده‌ها، روش‌ها و تکنیک‌های نوین درآموزش کاربردی علوم مختلف 18-17 -اسفند- 1390 سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی-کاربردی.

عضوکمیته‌های علمی همایشها:

1.       1390 اولین کنفرانس مدیریت آموزشی از نظر به عمل اولین همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل. تهران خانۀ معلم، منطقۀ سه آموزش و پرورش- 10/11/90

2.      30-07-90 شمارۀ 21446 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی کمیتۀ علمی چهارمین همایش ملی آموزش،

3.     کمیتۀ علمی دومین کنگرۀ علوم انسانی - و نظام آموزش و پژوهش کشور،

4.     1384 تا کنون،کمیته علمی سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی

5.     1388، 3 همایش مدیریت سرمایه‌ فکری

6.     1388،‌همایش خلاقیت شناسی ترز

7.     1388، نهمین همایش انجمن برنامه‌ریزی درسی تبریز سومین همایش خدمات آموزشی 1388،

8.     27-19- 1390  همایش بین‌المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام. جزیرۀکیش و

9.       چندین همایش دیگر 

داوری مقالات فصلنامه‌ها و مجلات:

1.       18-12- کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) در فرایند برنامه ریزی درسی 1390- فصلنامه مطالعات برنامه درسی

2.      بهار و تابستان 1390 دو فصلنامۀ مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی علمی پژوهشی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

سردبیری و عضویت در مجلات:

1.       1389 تا کنون سردبیر فصلنامه علمی ـ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

2.      1388-1390 سردبیر فصلنامۀ  مدیریت بر آموزش انتظامی

3.     عضو هیئت‌ تحریریه‌ مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، تا کنون

4.     عضو هیئت‌ تحریریه‌ فصلنامه‌ پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌ در آموزش‌ عالی‌ 

5.     عضو هیئت تحریریه فصلنامۀ مطالعات برنامۀ درسی درآموزش عالی به سردبیری دکتر فتحی

6.     عضو هیات‌ تحریریه‌ فصلنامه‌ مطالعات مدیریت انتظامی نشریه دانشکده فرماندهی و ستاد سال چهارم-شماره اول-بهار 1388 از 1388

7.     عضو هیئت تحریریۀ فصلنامۀ انتظام اجتماعی از 1380 تا کنون

8.     عضوهیئت تحریریه

ارزیابی مقالات:

1.       1390 عضو کمیتۀ داوری همایش بین‌المللی آموزش علوم و فن‌آوری با تاکید بر جهان اسلام. 19 الی 21 تیرماه

2.       داور و ارزیاب چندین مقالۀ اولین همایش مدیریت آموزشی بهمن 1389

3.       داور و ارزیاب بیش از 50 مقالۀ دومین کنگرۀ علوم انسانی

4.       داور و ارزیاب مقالات بیش از 30 همایش ملی و بین‌المللی در سال جاری

سخنران کلیدی:

1.       چهارمین کنفرانس خلاقیت شناسی تریز، بهمن1390 با الگوی مدیریت آموزش خلاقیت می‌توان یادگیری یادگیری را توسعه بخشید

2.       بهرنگی، محمدرضا (1390). الگوی مدیریت دانش/ مدیریت ساخت شناخت، شکوفایی خلاقیت و نوآوری در آموزش علوم انسانی و علوم دیگر- همایش دومین کنگرۀ علوم انسانی- مرکز همایش دانشگاه شهید بهشتی- 14-15 دیماه

3.       1390 اولین همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل-10-11-1390

4.       بهرنگی، محمدرضا، (1389)، از حرف من بکاه و بر حرف شاگرد افزا. سخنران کلیدی در همایش ملی روش­های نوین آموزشی، 29 و 30 اردیبهشت 1389 دانشگاه تربیت دبیرشهید رجائی

5.       1390 همایش ملی با شرکت بیش از 400 نفر از استادان دانشگاه علمی و کاربردی

6.       1390 سومین سرمایۀ فکری زنجان- مرکز رشد

7.       1388 دومین سرمایۀ فکری زنجان- مرکز رشد

8.       1397اولین سرمایۀ فکری زنجان - مرکز رشد

9.       دبیر شورای عالی راهبردی چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی تریز

سخنران مدعو:

1.       16/17-12-90 سمینار ملی داده‌ها، روشها، و تکنیکهای نوین در آموزش کاربردی علوم مختلف از سوی یونسکو و دانشگاه

2.       1390 دومین کنگرۀ علوم انسانی

3.       1389 سومین کنفرانس بین‌المللی سرمایۀ فکری زنجان- مرکز رشد

4.       1388 دومین کنفرانس بین‌المللی سرمایۀ فکری- زنجان مرکز رشد

5.       1387اولین کنفرانس بین‌المللی سرمایۀ فکری زنجان

پیام به همایشها:

1.       1389 پیام به سومین کنفرانس بین‌المللی سرمایۀ فکری زنجان- مرکز رشد

2.       - پیام به چهارمین کنفرانیس خلاقیت‌شناسی، تریز و نو‌آوری در آموزش . 27-26 بهمن 1390

3.     A message from the regional president of International Organization for Science and Technology Education in Persian Gulf Countries.(2011). 3nd International Conference on Intellectual Capital Management, 6,7 October 2009IICM Zanjan

4.     Behrangi, M. R. (2011).Nurturing instruction on capital intelligence management

ویرایش تخصصی کتاب:

5.       1390- داوری نهایی (بار دوم) کتاب "تحلیل محتوای کتابهای درسی از مفهوم‌شناسی تا روشهای تحقیق و نمونه‌های علمی با تاکید بر دورۀ ابتدایی" آقای دکتر مصطفی شیخ‌زاده، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ارومیه از سوی دکتر حسن فهری -مدیر کل محترم پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی1390

6.       اخلاق در مشاوره و روان‌شناسی- مبانی و اصول (زمستان 1385): تالیف دکتر حسینیان، سیمین،نوبت چاپ اول، انتشارات کمال تربیت-تهران

عضویت در همایش:

1.       رئیس اولین همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل-10-11-1390

2.       عضو شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی اولین همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل-10-11-1390

کمیتۀ علمی:

1.       عضو کمیتۀ علمی و هیات داوران اولین همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل-10-11-1390

2.       بهرنگی، محمدرضا. (1390). مدیریت نشست - همایش دومین کنگرۀ علوم انسانی- مرکز همایش دانشگاه شهید بهشتی- 14-15 دیماه

3.       بهرنگی، محمدرضا. (1390). الگوی مدیریت دانش/ مدیریت ساخت شناخت، شکوفایی خلاقیت و نوآوری در آموزش علوم انسانی و علوم دیگر- همایش دومین کنگرۀ علوم انسانی- مرکز همایش دانشگاه شهید بهشتی- 14-15 دیماه

4.       عضو کمیتۀ علمی چهاردهمین کنفرانس جهانی آموزش علوم و تکنولوژی 2010 اسلوانی

5.       عضو کمیتۀ علمی چهارمین کنفرانس خلاقیت شناسی تریز، بهمن1390

6.       عضو کمیتۀ علمی سرمایۀ فکری 1390 زنجان مرکز رشد

7.       عضو کمیتۀ علمی سرمایۀ فکری 1389 زنجان مرکز رشد

8.       عضو کمیتۀ علمی سرمایۀ فکری 1389 زنجان مرکز رشد

9.       عضو کمیتۀ علمی سرمایۀ فکری 1389 زنجان مرکز رشد

10.   عضو کمیتۀ علمی سومین کنفرانس خلاقیت شناسی تریز

ارزیابی مقالات:

1.       ارزیابی طرح مدل جامع آموزش در دانشگاهها بر مبنای هوش موفق. 21-10-1390 برای مرکز برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات فناوری

2.       ارزیابی و تعیین اعتبار علمی 14/07/90شمارۀ 9008/11/3فصلنامۀ دانشگاهی انگلیسی و فارسی

3.       داوری مقالات موسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

4.       بررسی وضعیت ارتباطات بین سازمانی در سازمان راهنمایی و رانندگی ناجا (13/10/90) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک

نقد کتاب:

1.       28-09-90 نظارت و راهنمایی تعلیماتی دکتر وکیلیان شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

2.       28-09-90 مدیریت فرایند آموزش دکتر سرمدی و صیف- شورای بررسی متون و کتب علوم   انسانی

3.       28-07-90 تحلیل محتوای کتابهای درسی از مفهوم شناسی تا روشهای تحقیق ونمونه‌های علمی با تاکید بر دورۀ ابتداییک تالیف دکتر مصطفی شیخ‌زاده- شماره نامه 28/07/90 دکحتر حسن قهری، مدیر ک پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

کتاب‌های‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌:

1. The Principles of Management Extracted from the letter written by Imam Ali (may     God Bless Him) to Malik Ashtar, State Management Training Center (SMTC) Tehran, August 1992.

2.  Comprehensive Thinking: A model for Management based on Hathrat Ali's letter to Malik Ashtar, state Management Training Center (SMTC), Tehran, Iran, August 1992.

3. The Role of the Iranian secondary school principals and a projected plan for principal Training as viewed by prospective professors from Iran and selected Educational specialists in Iran and California, USC. 1979.

4. The pattern of Iranian Primary Educational change 1983 - APEID Bangkok UNESCO.

الف ـ  کتاب­های تالیفی که به‌ زبان‌ عربی‌ منتشر شده:

1.       اصول‌ الاداره‌ مستحلضه‌ من‌ عهد الامام‌ علی‌(ع‌) لمالک‌ بن‌ الحارث‌ الاشتر النخعی‌، مرکز تعلیم‌الاداره‌الحکومیه‌، الطهران‌، صفرالمظفر 1413 هق‌.

2.       التفکیرالجامع‌ (الشمولی‌) نموذج‌ للاداره‌ (بالاستناد الی‌ عهد الامام‌ علی‌(ع‌) الی‌ مالک‌بن‌ الحارث‌الاشتر(النخعی‌)، مرکز تعلیم‌ الادارء الحکومیه‌، الطهران‌، صفر المظفر 1413 هق .ق‌.

3.       مبادی‌ الاداره‌، نظره‌ فی‌ الاداره‌ فی‌ الاسلام‌، مجموعه‌ من‌ العلماء و المفکرین‌، دارالحق‌ بیروت‌ 1414 هق 1994 م‌

4.       الفکرالاجتماعی‌ نموذج‌ للاداره‌، نظره‌ فی‌ الاداره‌ فی‌ الاسلام‌، مجموعه‌ من‌ العلماء والمفکرین‌، دارالحق‌ بیروت‌ 1414 هق - 1994 م‌

ب ـ مقالات عربی :

1.       اصول‌ الاداره‌ مستحلضه‌ من‌ عهد الامام‌ علی‌(ع‌) لمالک‌ بن‌ الحارث‌ الاشتر النخعی‌، مرکز تعلیم‌الاداره‌الحکومیه‌، الطهران‌، صفرالمظفر 1413 هق ق‌.

2.       التفکیرالجامع‌ (الشمولی‌) نموذج‌ للاداره‌ (بالاستناد الی‌ عهد الامام‌ علی‌(ع‌) الی‌ مالک‌بن‌ الحارث‌الاشتر(النخعی‌)، مرکز تعلیم‌ الادارء الحکومیه‌، الطهران‌، صفر المظفر 1413 هق .ق‌.

3.       مبــادی‌ الاداره‌، نظره‌ فی‌ الاداره‌ فی‌ الاسلام‌، مجموعه‌ من‌ العلماء و المفکرین‌، دارالحق‌ بیروت‌ 1414 هق 1994 م‌

4.       الفکرالاجتماعی‌ نموذج‌ للاداره‌، نظره‌ فی‌ الاداره‌ فی‌ الاسلام‌، مجموعه‌ من‌ العلماء والمفکرین‌، دارالحق‌ بیروت‌ 1414 هق - 1994 م‌ 

کتاب­های‌ فارسی‌ تصنیفی:

1.       ره آوردهای نظری و تجربی - الگوی هماهنگی علم و عمل: وزارت آموزش‌و‌پرورش 1384 چاپ دوم

2.       ره آوردهای نظری و تجربی - الگوی هماهنگی علم و عمل: وزارت آموزش‌و‌پرورش 1383 چاپ اول

3.       مدیریت‌ آموزشی‌ و آموزشگاهی‌ - کاربرد نظریه‌های‌ مدیریت‌ در برنامه‌ریزی‌ و نظارت‌آموزشی‌ چاپ‌ اوّل‌ انتشارات‌ گلچین‌ 1371 چاپ‌ دوّم‌ 1372 و چاپ‌ سوّم‌ 1374 و چاپ‌ چهارم‌ 1376 چاپ‌ پنجم‌ 1378 چاپ‌ ششم‌ پاییز 1380 تهران‌،و چاپ هفتم 1382 چاپ هشتم 1388 چاپ نهم و چاپ دهم 1389 انتشارات‌ کمال‌ تربیت

4.       مدیریت‌ آموزشی‌ و آموزشگاهی‌ - کاربرد نظریه‌های‌ مدیریت‌ در برنامه‌ریزی‌ و نظارت‌آموزشی‌ چاپ یازدهم با تجدید نظر 1390

5.       جامعیت‌ تفکر الگویی‌ برای‌ مدیریت‌ برگرفته‌ از نامه‌ علی‌(ع‌) به‌ مالک‌ اشتر، مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌ تابستان‌ 1371

6.       اصول‌ مدیریت‌ برگرفته‌ از نامه‌ حضرت‌ علی‌(ع‌) به‌ مالک‌ اشتر، مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌ مردادماه‌ 1371

7.       مدیریت‌ آموزشی‌، کاربرد نظریه‌های‌ مدیریت‌ در نظارت‌ و مدیریت‌ آموزشی‌، از انتشارات‌ سیر و سیاحت‌ تهران‌ 1369‌

8.       انتظار از دانشگاه‌، ذکر سوّم‌ از انتشارات‌ انتقال‌ به‌ تعلیم‌ و تربیت‌ اسلامی‌، تهران‌ 1362

9.       گزارش‌ بیست‌ و دوّمین‌ اجلاس‌ کنفرانس‌ عمومی‌یونسکو، وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌1362

10.   سرنوشت‌ شغلی‌ فارغ‌التحصیلان‌ رشته‌ مدیریت‌ آموزشی‌ دانشگاه‌ 1352

11.   بهرنگی‌، محمّد رضا، پاشا شریفی‌، محمّد حسن‌، ناتواناییهای‌ یادگیری‌ دانش‌ آموزان‌ مدارس‌ابتدایی‌، موسسه‌ تحقیقات‌ و پژوهشهای‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلّم‌، 1375

12.   بهرنگی، محمدرضا (1372)، اصول مدیریت ، در مجموعه مقالات نگرشی بر مدیریت در اسلام، مرکز آموزش مدیریت دولتی

13.   بهرنگی، محمدرضا (1372)، جامعیت تفکر، الگویی برای مدیریت، در مجموعه مقالات نگرشی بر مدیریت در اسلام، مرکز آموزش مدیریت دولتی

14.   تدوین استراتژی دانشگاه در دست چاپ

کتاب­های‌ترجمه‌ای :

1.       جویس‌، بروس‌، ویل‌، مارشا. (1986). الگوهای‌ تدریس‌ (ترجمه‌) انتشارات‌ گلچین‌، چاپ‌ اوّل‌، جلد اوّل‌ 1369 چاپ‌ دوّم‌ (با تجدید نظر)1370، جلد اوّل‌ و دوّم‌ 1371 تهران‌ انتشارات‌ گلچین‌.543 صفحه

2.       جویس‌، بروس‌، ویل‌، مارشا، و شاورز، بورلی‌، الگوهای‌ تدریس‌ 1992 (ترجمه‌) جلد 1، 1371 جلد 1 و2، چاپ‌ اوّل‌ و دوّم‌، 1372 انتشارات‌ گلچین‌ ، چاپ‌ سوّم‌ زمستان‌ 1373 انتشارات‌ مرکز ترجمه‌ و نشر کتاب‌ وچاپ‌ چهارم‌ بهار 1375 انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌.543 صفحه

3.       جویس‌، بروس‌، ویل‌، مارشا، الگوهای‌ تدریس‌ 1996 (متن‌ کامل‌)، چاپ‌ اوّل‌ و دوّم‌ ، پاییز 1376 و بهار 1378 انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌.

4.       جویس‌، بروس‌، ویل‌، مارشا، و امیلی‌ کالهون‌ ؛ الگوهای‌ تدریس‌ 2000 (متن‌ کامل‌) چاپ‌ اوّل‌. پاییز 1380 چاپ‌ دوّم‌ تابستان‌ 1381چاپ سوم 1382 چاپ چهارم 1383 و چاپ پنجم زمستان 1383انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌.

5.       جویس‌، بروس‌، ویل‌، مارشا، و امیلی‌ کالهون‌ ؛ الگوهای‌ تدریس‌ 2004 (متن‌ کامل‌) چاپ‌اول تابستان 1384

6.       جویس‌، بروس‌، ویل‌، مارشا، و امیلی‌ کالهون‌ ؛ الگوهای‌تدریس‌2004 (متن‌ کامل‌) چاپ دوم و سوم و چهارم 1385 و 1386

7.       جویس‌، بروس‌، ویل‌، مارشا، و امیلی‌ کالهون‌ ؛ الگوهای‌تدریس‌2004 (متن‌ کامل‌) چاپ پنجم

8.       جویس‌، بروس‌، ویل‌، مارشا، و امیلی‌ کالهون‌ ؛ الگوهای‌تدریس‌2004 (متن‌ کامل‌) چاپ ششم 1389

9.       جویس‌، بروس‌، ویل‌، مارشا، و امیلی‌ کالهون‌ ؛ الگوهای‌تدریس‌2004 (متن‌ کامل‌) چاپ هفتم 1390

10.   اسمیت‌، فیلیپ‌؛ ذهنیت‌ فلسفی‌در‌مدیریت‌‌آموزشی‌، راهنمایی‌ برای‌ پایان‌نامه‌ (ترجمه‌)، چاپ‌ اوّل‌ 1370 انتشارات‌ گلچین‌،

11.   اسمیت‌، فیلیپ‌؛ ذهنیت‌ فلسفی‌در‌مدیریت‌‌آموزشی‌، راهنمایی‌ برای‌ پایان‌نامه‌ (ترجمه‌) چاپ‌ دوّم‌ 1374 و سوّم‌ 1378

12.   اسمیت‌، فیلیپ‌؛ ذهنیت‌ فلسفی‌در‌مدیریت‌‌آموزشی‌، راهنمایی‌ برای‌ پایان‌نامه‌ (ترجمه‌) چاپ چهارم با مقدمه جدید مترجم 1382 تهران‌، انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌

13.    اسمیت‌، فیلیپ‌؛ ذهنیت‌ فلسفی‌ در مدیریت‌ آموزشی‌، راهنمایی‌ برای‌ پایان‌نامه‌ تهران‌، انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌ چاپ‌ ششم‌ بهار 1386 انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌.

14.   وایلز، جان‌ و باندی‌، جوزف‌، (1995) نظارت‌در‌مدیریت‌، برنامه‌ریزی‌وراهنمایی‌تعلیماتی‌(ترجمه‌) جلد اوّل‌ و دوّم‌ چاپ‌ اوّل‌ و دوّم‌، پائیز 1371 و تابستان‌ 1372 انتشارات‌ گلچین‌، چاپ‌ سوّم‌ 1376، چاپ‌ چهارم‌ 1378، چاپ‌ پنجم‌ تابستان‌ 1379،

15.   وایلز، جان‌ و باندی‌، جوزف‌، (1995) نظارت‌ در مدیریت‌، برنامه‌ریزی‌ و راهنمایی‌ تعلیماتی‌(ترجمه‌) چاپ‌ ششم‌ بهار 1382 انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌

16.   وایلز، جان‌ و باندی‌، جوزف‌، (2000) نظارت‌‌در‌مدیریت‌، راهنمایی ‌تعلیماتی ‌و بهبود برنامه‌ریزی ‌آموزشی‌ و ‌درسی‌ سال‌ 2000 (ترجمه‌) چاپ اول پاییز 1379 انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌

17.   وایلز، جان‌ و باندی‌، جوزف‌، نظارت‌ در مدیریت 2000‌، راهنمایی‌تعلیماتی‌ و بهبود برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ و درسی‌ (ترجمه‌چاپ دوم) 1382 انتشارات‌ کمال‌ تربیت

18.   ‌‌وایلز، جان‌ و باندی‌، جوزف‌، نظارت‌‌در‌مدیریت‌، راهنمایی ‌تعلیماتی ‌و بهبود برنامه‌ریزی ‌آموزشی‌ و‌ درسی‌ سال‌ 2004 (ترجمه‌) چاپ اول تابستان 1385 چاپ اول 1385 انتشارات‌ کمال‌ تربیت

19.   وایلز، جان‌ و باندی‌، جوزف‌، نظارت‌‌در‌مدیریت‌، راهنمایی ‌تعلیماتی ‌و بهبود برنامه‌ریزی ‌آموزشی‌ و‌ درسی‌ سال‌ 2004 (ترجمه‌) چاپ دوم 1389انتشارات‌ کمال‌ تربیت

20.   اچسون‌-کیت‌.ا.وگال‌، مردیت‌ دامین‌، نظارت ‌و‌ راهنمایی ‌تعلیماتی‌،‌کاربرد‌ فنون‌ کلینیکی‌ در‌ نظارت ‌‌و راهنمایی ‌معلّمان ‌و آموزشهای‌ ضمن‌ خدمت‌ و پیش‌ از خدمت‌ 1992(ترجمه‌) چاپ‌ اوّل‌ زمستان‌ 1374 چاپ‌ دوّم‌ پاییز 1376 انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌

21.   اچسون‌ -کیت‌.او گال‌،مردیت‌دامین‌، نظارت‌وراهنمایی‌تعلیماتی‌، کاربرد فنون ‌کلینیکی ‌در نظارت‌، راهنمایی‌، کارورزی‌ و آموزشهای‌ پیش‌ و ضمن‌ خدمت‌ معلم‌ 1997(ترجمه‌) چاپ‌ اوّل‌ زمستان‌ 1378، چاپ‌ دوّم‌ پاییز 1380، انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌

22.   نظارت‌وراهنمایی‌تعلیماتی‌، کاربرد فنون ‌کلینیکی ‌در نظارت‌، راهنمایی‌، کارورزی‌ و آموزشهای‌ پیش‌ و ضمن‌ خدمت‌ معلم‌ چاپ سوم 1388، چاپ چهارم و پنجم 1388 چاپ ششم زمستان 1388 انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌

23.   نظارت‌وراهنمایی‌تعلیماتی‌، کاربرد فنون ‌کلینیکی ‌در نظارت‌، راهنمایی‌، کارورزی‌ و آموزشهای‌ پیش‌ و ضمن‌ خدمت‌ معلم‌ چاپ هفتم بهار 1390

24.   اسکات‌، ریچارد. سازمانها: سیستمهای‌ حقوقی‌، حقیقی‌ و باز (ترجمه‌) جلد اوّل‌ 1992 تابستان‌ 1373 جلد دوّم‌ تابستان‌ 1375، انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌

25.   اسکات‌، ریچارد. سازمانها: سیستمهای‌ حقوقی‌(خرد گرا)، حقیقی‌(طبیعی‌) و باز (ترجمه‌) جلد اوّل‌ 1997 پاییز1378، انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌.

26.   اسکات‌، ریچارد. سازمانها: سیستمهای‌ حقوقی‌، حقیقی‌ و باز 1998 پاییز 1380 انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌.

27.   اسکات‌، ریچارد. سازمانها: سیستمهای‌ حقوقی‌، حقیقی‌ و باز 1998 چاپ دوم 1388 انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌.

28.   اسکات‌، ریچارد. سازمانها: سیستمهای‌ حقوقی‌، حقیقی‌ و باز 1998 چاپ سوم 1389 انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌.

29.   راولی‌ ،جنیفر. سیستمها و فنون‌ اطلاعات‌ مدیریت‌ استراتژیک‌(راهبردی‌) ترجمه‌ و نشر تابستان‌ 1379 انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌

30.   راولی‌ ،جنیفر. سیستمها و فنون‌ اطلاعات‌ مدیریت‌ استراتژیک‌(راهبردی‌) ترجمه‌ و نشرزمستان 1390 چاپ دوم 1390 انتشارات‌ کمال‌ تربیت‌

 

مقالات علمی پژوهشی:

1.       بهرنگی، محمدرضا (نفردوم) آراسته، حمدرضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم؛ حسن رضا رفیعی (1390)./ نقش تعامل بهینه نیروی انتظامی با آموزش و پرورش در ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور، فصلنامه دانش انتظامی (علمی/پژوهشی) سال سیزدهم، شمارۀ دوم، تابستان 1390

2.       بهرنگی، محمدرضا (نفردوم) آراسته، حمدرضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم؛ حسن رضا رفیعی (1389). ایجاد نظم و امنیت ترافیکی: بررسی آموزش ترافیکی در شش کشور اروپایی، فصلنامه دانش انتظامی (علمی/پژوهشی) دورۀ جدید سال سوم، شمارۀ 4 زمستان 1389

3.       بهرنگی، محمدرضا؛ موحدزاده، ایوب. (1390). توسعۀ مدیریت آموزش بر محور رابطۀ رهبری تحولی آموزشی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دبیران. فصلنامۀ تعلیم و تربیت- نشریۀ علمی-پژوهشی، پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت- پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش. شمارۀ بیست و هفتم- شمارۀ 2 تابستان 1390

4.        بهرنگی، محمدرضا (نفر دوم)، مصطفوی راد، ف. عسکریان، مصطفی. (1389). بررسی رابطۀ فرهنگ سازمانی، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی با بیگانگی از کار مدیران مدرسه‌های متوسطۀ نظری شهر شیراز. مجلۀ علوم تربیتی. علمی پژوهشی دانشکاه شهید چمران. دورۀ ششم بهار 1389 شمارۀ 1 

5.       بهرنگی، محمدرضا (نفر دوم)، آراسته، حمیدرضا، نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم، رفیعی، حسن‌رضا. (زمستان 1389). ایجاد نظم و امنیت ترافیکی: بررسی آموزش ترافیکی در شش کشور اروپایی. فصلنامۀ علمی-پژوهشی نظم و امنیت اننتظامی، سازمان تحقیقات ومطالعات ناجا، سال سوم، شمارۀ 4، زمسنان 1389

6.       بهرنگی، محمدرضا (راهنمای پایان‌نامه)؛ زین­آبادی، حسن رضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم؛ و فرزاد، ولی ا... (1389). نقش سبک رهبری تحولی مدیران دررفتارشهروندی سازمانی معلمان: آزمون الگوهای علی فصلنامه تعلیم و تربیت علمی/ پژوهشی

7.       بهرنگی، محمدرضا (نفر دوم)، جوادی، زارع، رشادت حو. (پاییز 1389)، عوامل موثر بر بهبود یادگیری از دید دانشجویان دور غیربالینی رشته پزشکی عمومی دانشکده پزشکی بندرعباس- مجلۀ علمی پژوهشی هرمزگان، سال چهاردهم شمارۀ 3 (پیاپی 55)، پاییز 1389

8.       زین‌آبادی، حسن رضا؛ بهرنگی، محمدرضا ؛ نوه‌ابراهیم؛ و فرزاد (1389).نقش مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران: آزمون اثر سبک رهبری تحولی. نو‌آوری‌های آموزشی. سال نهم، شماره 34، ص 89-126.(تابستان 1389)

9.       زین­آبادی، حسن رضا، بهرنگی، محمدرضا، نوه­ابراهیم، ع. فرزاد،(1388). سبک رهبری کارآمد برای مدیران مدارس امروز، گذار از رهبری آموزشی به رهبری تحول. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، انجمن ایرانی تعلیم وتربیت تابستان دورۀ دوم، شماره دوم

10.   صفایی.، ل. بهرنگی ، محمدرضا .(1388). بهره‌گیری از الگوی مدیریت دانش، فصلنامۀ فرهنگی در دانشگاه اسلامی تابستان 1388

11.   بهرنگی،محمدرضا، طباطبائی، بهار. (1388). بررسی رابطه ویژگی‌های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در مدارس متوسطۀ دخترانۀ شهرکرمان. فصلنامۀ رهبری و مدیریت. تابستان 1388

12.   بهرنگی ، محمدرضا 1388، اسدی، آرش، همراه سازی نرم افزار مولتی مدیا بیلدر با الگوی تدریس استقرای نگاره کلمه برای آموزش زبان انگلیسی پایه اول راهنمایی فصلنامه تعلیم و تربیت و نشریه علمی-پژوهشی پژوهشکده تعلیم وتربیت، پژوهشگاه مظالعات آموزش و پرورش، سال 25 شماره 1 بهار 1388

13.   بهرنگی، محمدرضا، طباطبائی، بهار. (1388) بررسی رابطۀ ویژگی‌های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در مدارس متوسطۀ دخترانۀ شهرکرمان. فصلنامۀ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. بهار 1388، جلد اول شماره 3

14.   بهرنگی ، محمدرضا 1387؛ رفتار شهروندی سازمانی معلمان: تحلیلی بر ماهیت، روش‌شناسی پژوهش، پیشایندها و پسایندها: با همکاری زین‌آبادی، حسن‌رضا، نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم، فرزاد، ولی‌الـله. فصلنامه علمی_پژوهشن نو‌آوری‌های آموزش شماره 28 سال هفتم زمستان 1387

15.   بهرنگی، محمدرضا، 1386 ذات گرایی در یاددهی و یادگیری فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی 1386 تابستان علمی پژوهشی سال اول-

16.   بهرنگی ، محمدرضا 1387 و زاهد بابلان، بررسی ارتباط سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان‌های پسرانه استان اردبیل مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد-شماره2 1387 نفرسوم

17.   بهرنگی، بابلان، عسکریان، فرزاد 1387 ارتباط سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان‌های پسرانه استان اردبیل مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد-1387شماره2

18.   بهرنگی ، محمدرضا 1386،ذات گرایی در یاددهی و یادگیری فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی 1386 تابستان علمی پژوهشی سال اول-تهران

19.   بهرنگی ، محمدرضا 1386و فراقی وایفان؛ نظریه نگاره مفهوم، اجرا و تعیین اندازه اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر کلاس چهارم ابتدایی وزارت آموزش و پرورش زمستان 86 فصلنامه علمی پزوهشی تعلیم و تربیت .

20.   بهرنگی ، محمدرضا 1386 و همکاران (نفر اول از 4 نفر)؛ ارزشیابی کیفیت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور استان‌های آذربایجان شرقی و غربی از دیدگاه دانشجویان وزارت علوم شماره 46 زمستان 1386 فصلنامه علمی- پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش

21.   بهرنگی ، محمدرضا 1386 ارتباط بین فلسفه آموزشی مدیران و جو سازمانی در دانشکده ها و... دانشگاه تربیت بدنی تابستان 1385 نشریه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی علمی- پژوهش سال چهارم، نفر چهارم، جلد اول.شماره 7

22.   بهرنگی‌، محمدرضا، سنجری، احمدرضا 1383 "شناخت بهره‌وری تحقیقات و فرهنگ سازمانی حاکم بر آن: مطالعه موردی یکی از دانشگاههای مستقر در تهران" فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی شماره پیاپی 31 و 32 سال دهم، شماره اول و دوم بهار و تابستان 1383

23.   بهرنگی، محمدرضا، طیبه آقایاری: "تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساو در وضعیت سنتی تدریس دانش‌آموزان پایه پنجم فصلنامه‌ علمی ‌پژوهشی ‌نو‌آوریهای ‌آموزشی‌ شماره‌10‌ سال ‌سوم ‌زمستان ‌1383

24.   جنگ استانداردها- ویژه نامه علمی‌پژوهشی انجمن ایرانی تعلیم و تربیت تهران 1383

25.   بهرنگی، محمدرضا1383 جنگ استانداردها- ویژه نامه علمی‌پژوهشی انجمن ایرانی تعلیم و تربیت تهران 

26.   بهرنگی، محمدرضا 1381بررسی‌ نگرش‌ معلمان‌ دوره‌ راهنمایی‌ درباره‌ روشهای‌ آموزشی‌ که‌ فرصت‌ مشارکت‌ دانش‌آموزان‌ را در امر یادگیری‌ فراهم‌ می‌سازد. پژوهشهای‌ تربیتی‌. جلد پنجم‌. شماره‌ 3و4،

27.   بهرنگی، محمدرضا 1379 راهبردهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ و نقش‌ آن‌ در اثر بخشی‌ نواحی‌ و مقاطع‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌ و متوسطه‌ و ارائه‌ الگوی‌ مناسب‌. با همکاری‌ دکتر محمود قربانی‌ فصلنامه‌ علمی‌- پژوهشی‌ تربیتی‌ جلد هشتم‌ شماره‌ 3 و 4، پاییز و زمستان‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌

28.   بهرنگی، محمدرضا 1376نگرش‌ ارزشیابی‌ به‌ سازمان در چرخه‌ فرایندی‌ نظارت‌ کلینیکی‌ و کاربرد آن‌ در نگهداری‌ معلمان‌ و بهسازی‌ شایستگی‌ آنان‌،فصلنامه پژوهشهای‌ تربیتی‌ ، موسسه تحقیقات

29.   بهرنگی، محمدرضا 1375 الگوی‌ نوین‌ پردازش‌ دانسته‌های‌ دانش‌آموزان‌ برای‌ دریافت‌ مفاهیم‌ درس‌ مجلّه‌ پژوهشهای‌ تربیتی‌. دوره‌ جدید، جلد چهارم‌، شماره‌ 1و،2، بهار و تابستان‌

30.   بهرنگی، محمدرضا 1374خطای‌هاتورن‌ در توسعه‌ یافتگی‌ فرهنگی‌. اقتصاد و مدیریت‌ شماره‌26و27 پاییز و زمستان‌

31.   بهرنگی، محمدرضا 1374هدایت‌ توجه‌ شاگرد به‌ درس‌ با "روش‌ شاگرد محوری‌" پژوهش‌های‌ تربیتی‌ جلد سوم‌ شماره‌ 3 و 4، دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌

32.   بهرنگی، محمدرضا، 1373، بررسی‌ نگرش‌ معلمان‌ دوره‌ راهنمایی‌ درباره‌ روشهای‌ آموزشی‌ که‌ فرصت‌ مشارکت‌ دانش‌آموزان‌ را در امر یادگیری‌ فراهم‌ می‌سازد. پژوهشهای‌ تربیتی‌. جلد پنجم‌. شماره‌ 3و4،

33.   بهرنگی، محمدرضا 1371 اصول‌ مدیریت‌ - مدیریت‌ دولتی‌ دوره‌ جدید - شماره‌ هیجدهم‌، پائیز مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌ شماره‌ 18

34.   بهرنگی، محمدرضا 1371 نقش‌ مدیریت‌ آموزشی‌ در تحوّل‌ آموزش‌و‌پرورش‌ و نظم‌ عقلانی‌ مدیران‌، مجلّه‌ اقتصاد و مدیریت‌ شماره‌ 13 تابستان‌

35.   بهرنگی، محمدرضا 1370تکمیل‌ الگوی‌ کاوشگری‌ به‌ وسیله‌ نرم‌افزارهای‌ کامپیوتری‌ مناسب‌ برای‌ کمک‌ به‌ تدریس‌، مجلّه‌ پژوهش‌های‌ تربیتی‌ دوره‌ جدید سال‌ اوّل‌ شماره‌ 1 - بهار

36.   بهرنگی، محمدرضا 1370مدیریت‌ آموزشی‌ - گذرگاه‌ نظر و عمل‌ - مجلّه‌ پژوهش‌های‌ تربیتی‌ دوره‌ جدید - سال‌ اوّل‌ شماره‌ 2 تابستان‌

37.   بهرنگی، محمدرضا 1370طرح‌ سوالات‌ اساسی‌ در زمینه‌ بسط‌ تفکر شاگرد، پژوهش‌های‌ تربیتی‌ دوره‌ جدید سال‌ اوّل‌ شماره‌ 4 زمستان‌

38.   بهرنگی، محمدرضا 1370مدیریت‌ و اداره‌ امور سیستم‌های‌ آموزشی‌ مجله‌ نمای‌ تربیت‌ تابستان‌ جلد 1 شماره‌ 1 دوره‌ جدید

39.   بهرنگی، محمدرضا 1368سیاست‌های‌ آموزش‌ عالی‌ در 17 کشور جهان‌، برگرفته‌ از سخنرانی‌های‌ نمایندگان‌ آنها در 140 امین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ تعلیم‌ و تربیت‌ فصلنامه‌ تعلیم‌ و تربیت‌، سال‌ پنجم‌ - شماره‌ 1 بهار

40.   بهرنگی، محمدرضا 1367مدارس‌ غیر انتفاعی‌ کمکی‌ به‌ توسعه‌ آموزشی‌ فصلنامه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ سال‌ 3 شماره‌ 3 و 4، پاییز و زمستان‌

41.   بهرنگی، محمدرضا نقش‌ آموزشی‌ مدیران‌ مدارس‌ نشریه‌ علوم‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ تربیت معلم سال‌ یازدهم‌ شماره‌ 1،2،1367

42.   بهرنگی، محمدرضا 1366تحلیل‌ سیستم‌ وظایف‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌و‌پرورش‌ فصلنامه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ سال‌ سوّم‌ شماره‌ 3 و 4 پائیز و زمستان‌

43.   بهرنگی، محمدرضا 1351مدرسه‌ و اجتماع‌ - دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ - نشریه‌ دانشجویان‌ خرداد

44.   بهرنگی، محمدرضا 1349روانشناسی‌ و سیاست‌ ترجمه‌ از کتاب‌ مقالات‌ شک‌ آمیز برتراندراسل‌ دانشکده‌ علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعی‌

45.   بهرنگی، محمدرضا 1349گوشه‌ای‌ از حماسه‌های‌ یونان‌ باستان‌ و شاهنامه‌ فردوسی‌ - بررسی‌ تطبیقی‌ مجلّه‌ چیستا- دانشگاه‌ تربیت‌ معلّم‌ نشریه‌ دانشجویان‌

46.   بهرنگی، محمدرضا، 1348، داستان‌ کادمو و فرزندانش‌ دانشکده‌ علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعی‌ 1348

47.   بهرنگی، محمدرضا 1348 ماری‌ استاک‌ سولیوان‌ و دیگران‌ دانشکده‌ علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعی‌

 تعداد مقالات علمی- ترویجی:

1.     Behrangi. M. R. Fatolahi, S.Determining Information Requirements for BI Applications Volume 12, number 3, 3rd Quarter Canada-2007مقاله در مجله فوق تخصصی هوش تجاری- از دونفر نفر اول

2.     َA Survey of the Organizational Health Status of Male High Schools in Ardabil Province The Social Science 3 (6): 448-454, 2008

3.     A survey of the organizational commitment status of male high school teachers in Ardabil Province 3 (5): 364-370, 2008 Medwell2008-The Social Science

4.       بهرنگی، محمدرضا. (1389). نقشۀ مفهومی مطلوب ساخت شناخت و دانش (تزریق برنامه­ریزی درسی به مراحل آموزش و تاثیر آن در یادگیری) فصلنامۀ علمی- ترویجی مدیریت بر آموزش انتظامی ، سال سوم- شماره یکم- بهار 1389

5.       بهرنگی، محمدرضا؛ موسوی، جلال (1388)، شش مولفۀ مهم آموزش و یادگیری درموفقیت مدیریت دانش. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی علمی ترویجی زمستان 1388 سال سوم شماره دوم

6.       بهرنگی، محمدرضا (1388)، پیش‌نیاز عادت‌ورزی به رفتار اجتماعی سالم و کاهش رفتارهای ناسالم در جامعه،مدیریت بر آموزش انتظامی، سال دوم شمارۀ چهارم، زمستان 1388

7.       بهرنگی ، محمدرضا حسینیان، س. بهرنگی، ف. (1388). واقعیت مجازی (وم) درآموزش مقابله با ترس­های ناشی از حوادث رانندگی، الگوی نوین درمدیریت بر آموزش. فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی علمی ترویجی زمستان 1388

8.       طباطبایی، ف. بهرنگی، محمدرضا 1388 بررسی رابطه ویژگی­های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان درمدارس متوسطه دخترانۀ شهر کرمان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی علمی ترویجی تابستان 1388 سال سوم شماره دوم

9.       بهرنگی ، محمدرضا. (1388). مدیریت آموزش انتظامی راهگشای نظام‌بخشی به وظایف اداری، برنامه درسی و آموزش درس. فصلنامه مدیریت آمورش انتظامی، نشریه معاونت آموزش ناجا، سال دوم- شماره دوم- تابستان 1388

10.   بهرنگی ، محمدرضا، (1388) بررسی الگوی استفاده مناسب از ترکیب دو وجهی انتظارات رسمی آموزشی و توسعه تفکر یادگیری مبتنی بر نظریه کیفیت جامع: فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی سال دوم شماره اول بهار 1388 زمستان 1387

11.   مدیریت آموزش انتظامی راهگشای نظام‌بخشی به وظایف اداری، برنامه درسی و آموزش درس. فصلنامه مدیریت آمورش انتظامی 1388

12.   بهرنگی، محمدرضا. (1388). گذر زمان، مقاله چاپ شده به مناسبت طرح سپاس ویژه نکوداشت مقام علمی و فرهنگی دکتر علیرضا کیامنش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران- بهار 1388

13.   بهرنگی، محمدرضا (نفر دوم)، رحمانی، محمد. ( 1388). بررسی ساخت و محتوای برنامۀ درس "اصول مدیریت آموزشی" دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت آموزشی از دیدگاه استادان و دانشجویان، نامۀ آموزش عالی پاییز 88

14.   بهرنگی، محمدرضا، 1388، خلق و پرورش مفهوم؛ غفلت دیرینه آموزش‌های رسمی، فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی علمی ترویجی پاییز 1388) سال دوم شماره سوم

15.   بهرنگی، محمدرضا نفر سوم و ام‌فروه ‌ابراهیمی، محمود حقانی. تاثیر شش سیگما در کیفیت آموزشی مراکز آموزش از راه دور. فصلنامه مدیریت آمورش انتظامی، نشریه معاونت آموزش ناجا، سال دوم- شماره دوم- تابستان 1388

16.   بهرنگی، محمدرضا. (1388). نفر دوم با همکاری محمدی، عبدالعباس؛ حقانی، محمود چگونگی بهره‌گیری دانشجویان دانشگاه‌های استان ایلام از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اوقات فراعت: فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی سال دوم شماره اول بهار 1388 زمستان 1387

17.   بهرنگی، محمدرضا، 1388 نفر سوم با همکاری شالبافیان و سعید ضرغامی: شناسائی و تدوین استانداردهای اخلاقی برای مربیان به عنوان متولیان امر آموزش در فرآیند مدیریت بر آموزش تابستان

18.   بهرنگی، محمدرضا، موسوی، جلال. 1388 شش مولفۀ مهم آموزش و یادگیری درموفقیت مدیریت دانش. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی علمی ترویجی زمستان 1388 سال سوم شماره دوم

19.   بهرنگی، محمدرضا، 1387، کاخ یا کوخ نگری به جهان مدیریت بر آموزش؟ مقاله منتشر یافته به مناسبت طرح سپاس ویژه نکوداشت مقام علمی و فرهنگی دکتر غلامعلی افروز پاییز 1387 ، 193 صفحه فرهنگسرای ابن سینا

20.   بهرنگی ، محمدرضا،1387 طرد صفر بر مبنای تحول در مدیریت بر آموزش، پژوهش نامه آموزشی- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش شماره 106 و 107 بهمن و اسفند ماه 1387 

21.   بهرنگی، محمدرضا. (1386). رهنمودهای تدریس بر اساس الگوهای یادگیری. مقاله کامل در فصلنامه علمی-ترویجی رهیافت آموزش زمستان 1386

22.   بهرنگی، محمدرضا، قربانی، محمود 1379، راهبردهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ و نقش‌ آن‌ در اثر بخشی‌ نواحی‌ و مقاطع‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌ و متوسطه‌ و ارائه‌ الگوی‌ مناسب‌. فصلنامه‌ علمی‌- پژوهشی‌ تربیتی‌ جلد هشتم‌ شماره‌ 3 و 4، پاییز و زمستان‌ 1379 دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌

23.   بهرنگی، محمدرضا 1376، نگرش‌ ارزشیابی‌ به‌ سازمان در چرخه‌ فرایندی‌ نظارت‌ کلینیکی‌ و کاربرد آن‌ در نگهداری‌ معلمان‌ و بهسازی‌ شایستگی‌ آنان‌،فصلنامه پژوهشهای‌ تربیتی‌ ، موسسه تحقیقات 1376

24.   بهرنگی، محمدرضا 1375، الگوی‌ نوین‌ پردازش‌ دانسته‌های‌ دانش‌آموزان‌ برای‌ دریافت‌ مفاهیم‌ درس‌ مجلّه‌ پژوهشهای‌ تربیتی‌. دوره‌ جدید، جلد چهارم‌، شماره‌ 1و،2، بهار و تابستان‌ 1375

25.   بهرنگی، محمدرضا 1374، هدایت‌ توجه‌ شاگرد به‌ درس‌ با "روش‌ شاگرد محوری‌" پژوهش‌های‌ تربیتی‌ جلد سوم‌ شماره‌ 3 و 4، 1374 دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌

26.   بهرنگی، محمدرضا، 1374، خطای‌هاتورن‌ در توسعه‌ یافتگی‌ فرهنگی‌. اقتصاد و مدیریت‌ شماره‌26و27 پاییز و زمستان‌ 1374

27.   بهرنگی، محمدرضا، 1371، نقش‌ مدیریت‌ آموزشی‌ در تحوّل‌ آموزش‌و‌پرورش‌ و نظم‌ عقلانی‌ مدیران‌، مجلّه‌ اقتصاد و مدیریت‌ شماره‌ 13 تابستان‌ 1371

28.   بهرنگی، محمدرضا 1371، اصول‌ مدیریت‌ - مدیریت‌ دولتی‌ دوره‌ جدید - شماره‌ هیجدهم‌، پائیز 1371 مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌ شماره‌ 18

29.   بهرنگی، محمدرضا 1370، مدیریت‌ آموزشی- گذرگاه‌ نظر و عمل‌ - مجلّه‌ پژوهش‌های‌ تربیتی‌ دوره‌ جدید - سال‌ اوّل‌ شماره‌ 2 تابستان‌

30.   بهرنگی، محمدرضا 1370، تکمیل‌ الگوی‌ کاوشگری‌ به‌ وسیله‌ نرم‌افزارهای‌ کامپیوتری‌ مناسب‌ برای‌ کمک‌ به‌ تدریس‌، مجلّه‌ پژوهش‌های‌ تربیتی‌ دوره‌ جدید سال‌ اوّل‌ شماره‌ 1 - بهار 1370

31.   بهرنگی، محمدرضا 1370، مدیریت‌ و اداره‌ امور سیستم‌های‌ آموزشی‌ مجله‌ نمای‌ تربیت‌ تابستان‌ 1370 جلد 1 شماره‌ 1 دوره‌ جدید

32.   بهرنگی، محمدرضا، 1368، سیاست‌های‌ آموزش‌ عالی‌ در 17 کشور جهان‌، برگرفته‌ از سخنرانی‌های‌ نمایندگان‌ آنها در 140 امین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ تعلیم‌ و تربیت‌ فصلنامه‌ تعلیم‌ و تربیت‌، سال‌ پنجم‌ - شماره‌ 1 بهار 1368

33.   بهرنگی، محمدرضا، 1367، مدیریت‌ آموزشی‌ اولویتی‌ پنهان‌: نشریه‌ اقتصاد و مدیریت‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌سال‌ 1 شماره‌2،1367

34.    بهرنگی، محمدرضا، 1362، سرآغاز جبر و مقابله‌ انتشارات‌ کمیسیون‌ ملّی‌ یونسکو در ایران‌ زمستان‌ 1362

35.   بهرنگی، محمدرضا، 1362، کارنامه‌ کمیسیون‌ ملّی‌ یونسکو در ایران‌ بولتن‌ کمیسیون‌ ملّی‌ یونسکو تابستان‌ 1362

36.   بهرنگی، محمدرضا، 1360، مدیریت‌ مدارس‌ حساس‌ ترین‌ رشته‌ مدیریت‌، شاهد، فروردین‌ ماه‌ 1360

37.   بهرنگی، محمدرضا، 1360، بدون‌ نظم‌ عقلانی‌ نظم‌ اجتماعی‌ امکان‌ پذیر نیست‌ شاهد، خرداد ماه‌ 1360

38.   بهرنگی، محمدرضا، 1359، نارسایی‌های‌ آموزشی‌ ایران‌ شاهد آذرماه‌ 1359

39.   بهرنگی، محمدرضا، 1359، دانشگاه‌ بر سر دو راهی‌ شاهد بهمن‌ ماه‌ 1359

40.   بهرنگی، محمدرضا، 1359، در دانشگاه‌ چه‌ می‌گذشت‌، جامعه‌ دانشگاهی‌ دی‌ و بهمن‌ 1359

41.   بهرنگی، محمدرضا، 1359، آموزش‌ رسمی‌، آموزش‌ غیر رسمی‌و عدالت‌ آموزشی‌ از سری‌ انتشارات‌ انتقال‌ به‌ تعلیم‌ وتربیت‌ اسلامی‌1359

همایش­ها:

5.       بهرنگی، محمدرضا. (1390). الگوی جدید مدیریت آموزش برای پرورش و پژوهش تاثیرات کاربردی آن در علوم مختلف راهبرد شکوفایی استعداد، توسعۀ خلاقیت، نوآوری، تولید و کاربرد دانش.سمینارملی داده‌ها، روش‌ها و تکنیک‌های نوین درآموزش کاربردی علوم مختلف.18-17 -اسفند- 1390سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

6.       بهرنگی، محمدرضا. (1390). الگوی مدیریت دانش/ مدیریت ساخت شناخت، شکوفایی خلاقیت و نوآوری در آموزش علوم انسانی و علوم دیگر- همایش دومین کنگرۀ علوم انسانی- مرکز همایش دانشگاه شهید بهشتی- 14-15 دیماه

7.       بهرنگی، محمدرضا، عزیزی،ش. م. و جعفری راد، ع. (1390). الگوی مدیریت دانش/ مدیریت ساخت شناخت، شکوفایی خلاقیت و نوآوری در آموزش علوم انسانی و علوم دیگر- همایش دومین کنگرۀ علوم انسانی- مرکز همایش دانشگاه شهید بهشتی- 14-15 دیماه

8.       بهرنگی، محمدرضا. (1390). واکاوی تاثیرات آموزشی پرورشی مدیریت آموزش، اولین همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل. تهران خانۀ معلم، منطقۀ سه آموزش و پرورش- 10/11/90

9.       بهرنگی، محمدرضا. (1390). مدیریت آموزش و پرورش،مدیریت سر‌آمد در پیوند نظر و عمل، اولین همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل. تهران خانۀ معلم، منطقۀ سه آموزش و پرورش- 10/11/90

10.   بهرنگی، محمدرضا؛ موسوی، سید جلال؛ عابد، حامد. (1390). مدیریت آموزشی؛ اصول و تعاریف. اولین همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل. تهران خانۀ معلم، منطقۀ سه آموزش و پرورش

11.   بهرنگی، محمدرضا؛ عینی، مریم. (1390). تاثیر الگوی مدیریت بر آموزش (ده فرمان) در عملکرد تحصیلی و انگیزش درونی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی در یادگیری جغرافیای استان خوزستان، در بین دبیرستانهای شهرستان دزفول. اولین همایش ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل. تهران خانۀ معلم منطقۀ سه آموزش و پرورش

12.   بهرنگی، محمدرضا. (1390). الگوی مدیریت بر آموزش، اجرا، و مقایسه وضعیت موجود و مطلوب. همایش آموزش درایران 1404. 8-9- آبان 1390 سالن همایشهای بین‌المللی رازی

13.   بهرنگی، محمدرضا. و  (1390). بررسی همبستگی دو نوع روش مشارکتی جیگ ساو (یک و دو) در عملکرد درس علوم تجربی پایۀ چهارم. همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام. جزیرۀ کیش، 19 الی 21 تیرماه 1390

14.   بهرنگی، محمدرضا. (1389). پوستر الگوی سه میم (تریپل تی) محور کارآفرینی در تحول آموزشِ پرورش. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نو‌آوری، و کارآفرینی. 27 و 28 بهمن 1389 شیراز.

15.   بهرنگی، محمدرضا. (1389). مقالۀ الگوی سه میم (تریپل تی) محور کارآفرینی در تحول آموزشِ پرورش. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نو‌آوری، و کارآفرینی. 27 و 28 بهمن 1389 شیراز.

16.   بهرنگی، محمدرضا، (1389)، راه نفوذ درافزایش کیفیت برنامۀ درسی علوم ابتدایی با توجه به نحوۀ آموزش آن هنوز باز است. همایش ملی روش­های نوین آموزشی، 29 و 30 اردیبهشت 1389 دانشگاه تربیت دبیرشهید رجائی

17.   بهرنگی، محمدرضا، (1389)، از حرف من بکاه و بر حرف شاگرد افزا. سخنران کلیدی در همایش ملی روش­های نوین آموزشی، 29 و 30 اردیبهشت 1389 دانشگاه تربیت دبیرشهید رجائی

18.   بهرنگی، محمدرضا، طالب زاده، ف. (1389)، بهبود سطح کیفی فرآیند یاددهی_یادگیری، افزایش دریافت مفاهیم و مشارکت دانشجویان با الگوهای فعال تدریس. همایش ملی روش­های نوین آموزشی، 29 و 30 اردیبهشت 1389 دانشگاه تربیت دبیرشهید رجائی

19.   بهرنگی، محمدرضا، کریمی ن. (1389)، استفاده از زمینۀ آشنای فرهنگی دانشجویان برای تسهیل یادگیری مفاهیم ناشناختۀ درس تئوری سازمان­ها و بررسی آثار آموزشی و پرورشی ناشی ازکاربرد آن. همایش ملی روش­های نوین آموزشی، 29 و 30 اردیبهشت 1389 دانشگاه تربیت دبیرشهید رجائی

20.   کهندل م. بهرنگی، محمدرضا، (1389)، هدایت ظرفیت آزاد محتوای آموزشی درس علوم تجربی دورۀ راهنمایی به رشد ابعاد اجتماعی، تربیتی و انسانی دانش­آموزان. همایش ملی روش­های نوین آموزشی، 29 و 30 اردیبهشت 1389 دانشگاه تربیت دبیرشهید رجائی

21.   بهرنگی، محمدرضا، بابازاده، ن. (1389)، بررسی آموزش با الگوهای تدریس در آموزش عالی. همایش ملی روش­های نوین آموزشی، 29 و 30 اردیبهشت 1389 دانشگاه تربیت دبیرشهید رجائی

22.   بهرنگی، محمدرضا و صفایی، و مظفرزاده 1388 باز‌آفرینی ساخت مفاهیم عمده درس "روش‌های تحقیق در مدیریت آمورشی" و رابطه آن با مهارت‌های دانش ‌آموختگان.با همکاری: نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. برنامه درسی آموزش عالی در ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها. 28 و 29 مهر 1388 تبریز-دانشگاه تبریز دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی

23.   بهرنگی، محمدرضا طالب‌زاده، 1388 بررسی تاثیر بکارگیری الگوی تدریس یاران در یادگیری بر افزایش میزان یادگیری دانشجویان درس آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دانشگاه آزاد تهران سما: نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. برنامه درسی آموزش عالی در ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها. 28 و 29 مهر 1388 تبریز-دانشگاه تبریز دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی

24.   یاسینی، علی، بهرنگی، محمدرضا، سعادت طلب، آیت (1389)، امکان سنجی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباظات در فرآیند یاددهی-یادگیری از نقطه نظر اعضای هیئت علمی در همایش ملی روش­های نوین آموزشی، 29 و 30 اردیبهشت 1389 دانشگاه تربیت دبیرشهید رجائی

25.   بهرنگی، محمدرضا(نفر دوم)؛ کریمی، ن. (1389). نقش حمایتی محیط خانه . سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ترز آبان 89

26.   بهرنگی، محمدرضا، کریمی. ن. (1389). جلای فضهای آموزشی ومدرسه. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت. بهمن 89. شیراز

27.   بهرنگی، محمدرضا، کریمی. ن. (1389). پوستر جلای فضهای آموزشی ومدرسه. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت. بهمن 89. شیراز

28.   بهرنگی، محمدرضا اکتبر 1388، سازمان خلاق و نو‌آور به عنوان چشم‌اندازسرمایه فکری برای مدیریت بر آموزش. همایش بین‌المللی مدیریت سرمایه فکری iicm 2009 (مهر 7-8) زنجان پارک علوم و تحقیقات

29.   بهرنگی 1388 سرکوب خلاقیت، تلاش ناخواسته در آموزش و پرورش ایران با همکاری کریمی، کنفرانس خلاقیت شناسی تریز آبان 1388

30.   بهرنگی 1388 مدیریت آموزش جهت شناخت افزائی مبتنی بر خلاقیت و نو‌آوری، اولین کنفرانس ملی چالشهای اثربخشی آموزشی در سازمان‌های تولیدی و خدماتی 29-30 اردیبهشت 1388 شیراز اولین کنفرانس اثربخشی آموزشی

31.   بهرنگی 1388 سازو کار کاهش فاصله بین امتیازات یادگیری مبتنی بر ذهن‌آشنای دانشجویان و امتیازات یادگیری از مطالب بر گرفته از کشورهای تبار غربی: نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. برنامه درسی آموزش عالی در ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها. 28 و 29 مهر 1388 تبریز-دانشگاه تبریز دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی

32.   بهرنگی 1388راستی این همه هیاهو راجع به الگوهای تدریس برای چیست؟ با مشارکت شیرعلی‌پور: نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. برنامه درسی آموزش عالی در ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها. 28 و 29 مهر 1388 تبریز-دانشگاه تبریز دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی

33.   بهرنگی 1388توجیه تلفیق الگوهای پیش‌سازمان‌دهند، استقرایی و یاران در یادگیری در اثربخشی آموزش مفاهیم مبحث طراحی و بهسازی برنامه درسی: با همکاری رفعت جوادی-: نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. برنامه درسی آموزش عالی در ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها. 28 و 29 مهر 1388 تبریز-دانشگاه تبریز دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی

34.   ضرغامی، س، شالباف، بهرنگی، محمدرضا (1388)، تدوین مفاهیم کلیدی اخلاق حرفه‌ای برای گروه مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران با همکاری شالباف، ضرغامی : نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. برنامه درسی آموزش عالی در ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها. 28 و 29 مهر 1388 تبریز-دانشگاه تبریز دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی

35.   بهرنگی، محمدرضا 1387 آموزش نظام مدیریت مشارکتی با الگوی یادگیری مشارکتی ارائه مقاله کامل در دومین همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و خدماتی تهران مرکز همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک- خرداد 1387

36.   بهرنگی، محمدرضا، 1387  تدوین استراتژی سازمان به عنوان مکان مناسب توسعه فرهنگ اشتغال انسان ساز فرهنگ کار =چهارمین همایش ملی. وزارت کار و امور اجتماعی سال چاپ 1387

37.   بهرنگی، محمدرضا 1387 کاخ یا کوخ نگری به جهان برنامه درسی چکیده در همایش جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی چالش‌ها و فرصت‌‌ها هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 8 و 9 آبان 1387

38.   بهرنگی، محمدرضا، 1387 ذات محوری در یادگیری از خود به ناخود هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 28 و 29 فروردین 1387تهران- دانشگاه تربیت معلم

39.   بهرنگی، محمدرضا، 1387 نگاهی به ضرورتها، ریشه‌ها، دیدگاههای نوین و نشانگان رفتار شهروندی سازمانی  (ocb) معلمان اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی دانشگاه تهران بهمن 1387

40.   بهرنگی، محمدرضا 1387 از خلاقیت تا نو‌آوری در بستر مدیریت دانش اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نو‌آوری ایران آبان 1387درج در مجموعه مقالات کنفرانس

41.   بهرنگی، محمدرضا، 1387، بستر سازی افزایش اثربخشی رشته‌های علوم انسانی با کاهش موانع ادراک متقابل سایر رشته‌ها، مقاله کامل در مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی تهران 1387

42.   بهرنگی، محمدرضا و جوادی ر. 1388 وارونگی و تلفیق در طراحی برنامه‌های درسی آموزش عالی: اندیشه‌های مکمل و مغفول: نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. برنامه درسی آموزش عالی در ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها. 28 و 29 مهر 1388 تبریز-دانشگاه تبریز دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی

43.   شالبافیان، ف، ضرغامی، س و بهرنگی، محمدرضا1388 : شناسائی و تدوین استانداردهای اخلاقی برای مربیان به عنوان متولیان امر آموزش در فرآیند مدیریت بر آموزش

44.   بستر سازی افزایش اثربخشی یادگیری با کاهش موانع ادراک متقابل از مقاصد برنامه ریزی محتوای کتابهای درسی. کنگره ملی علوم انسانی

45.   بهرنگی، محمدرضا، 1386، الگوگیری از سروش مهربانی در برنامه درسی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش سالن اجلاس سران-29/2/1386خلاصه مقالات نخستین همایش بین المللی سیمای پیامبر اعظم و برنامه های درسی

46.   بهرنگی، محمدرضا، 1386 یکپارچه سازی مدیریت آموزشی با عمل فراکنشی در استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در توسعه شناخت تهران مرکز همایشهای بین المللی هتل المپیک خرداد 1386. اولین همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و خدماتی 30-29 / 2/86

47.   بهرنگی، محمدرضا، 1386 بهره گیری آموزشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات با الگوی مدیریت دانش- توسعه مدیریت دانش در مدیریت کلاس درس وزارت آموزش و پرورش- 8/8/86

48.   بهرنگی، محمدرضا، 1386، رویکرد سیستماتیک به تحول در منظومه یاددهی/یادگیری بر مدار افزایش شناخت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-1386 مجموعه مقالات اولین نظام علوم تربیتی همایش تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی

49.   بهرنگی، محمدرضا، 1386، نقد و تحلیل مدیریت بر گروه آموزشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1386 اولین همایش تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی

50.   بهرنگی، محمدرضا، 1386، تدوین استراتژی سازمان به عنوان مکان مناسب توسعه فرهنگ اشتغال انسان ساز وزارت کار و امور اجتماعی فرهنگ کار =چهارمین همایش ملی

51.   بهرنگی، محمدرضا، 1386، توسعه کار شایسته از طریق آموزش اخلاق حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی 30-29 / 2/86 فرهنگ کار =چهارمین همایش ملی

52.   بهرنگی، محمدرضا، 1385، چکیده همایش ملی آموزش و پرورش نظری و مهارتی: فرصتها و چالشها شماره اول نظریه ی مفهوم پردازی نگاره ای در آموزش خواندن و نوشتن کلاس اول ابتدایی دانشگاه شیراز زمستان 1385 ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

53.   بهرنگی، محمدرضا، 1384، بستر سازی افزایش اثربخشی یادگیری با کاهش موانع ادراک متقابل از مقاصد برنامه ریزی محتوای کتابهای درسی. کنگره ملی علوم انسانی

54.   بهرنگی، محمدرضا، 1384، رویکرد‌سیستماتیک‌به‌تحول‌در‌منظومه‌یاددهی‌/‌یادگیری‌بر ‌افزایش‌شناخت،‌ اولین همایش تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی، مشهد مقدس، دانشگاه‌فردوسی شهریور 1384.

55.   بهرنگی، محمدرضا، 1384 نقد و تحلیل مدیریت بر گروه آموزشی و انتظام ابعاد و عناصر آن در حرکت بسوی توسعه شناخت، - اولین همایش تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی مشهد مقدس دانشگاه فردوسی 23 و 24 شهریور‌ماه 1384چاپ بعد از 1385

56.   بهرنگی، محمدرضا، 1383، نقش مدارس در هدایت جهانی سازی مشارکت: دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران 1383

57.   بهرنگی، محمدرضا، 1383، نقش مدارس در استفاده از فن آوریهای نوین: مجموعه مقالات همایش فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی 1383

58.   بهرنگی، محمدرضا، 1383،توسعه شناخت و نیاز به پارادایم جدید در بهره وری آموزش عالی: مجموعه مقالات همایش بهره وری در آموزش عالی. دانشگاه تربیت معلم با همکاری وزارت علوم 1383

59.   بهرنگی، محمدرضا، 1383،ساخت دانش- محور سازماندهی: همایش مولفه­های کیفیت در آموزش عالی. دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن. 1383

60.   بهرنگی، محمدرضا، 1383،خم نظامهای اندیشه علمی‌در عهد عتیق: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی 1383

61.   بهرنگی، محمدرضا، 1383،تطبیق چند وجهی ساخت دانش و شناخت شاگرد و هماهنگی نقشهای مدرسان، ناظران و مدیران در معنادار کردن یادگیری، همایش نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی در آموزش‌و‌پرورش، 15 بهمن 1383 تهران.

62.   بهرنگی، محمدرضا، 1382،نقش نظام کیفیت فراگیر در یاری به توسعه شناخت: مجموعه مقالات همایش کیفیت فراگیر- دانشگاه آزاد اسلامی‌رودهن، 1382

63.   بهرنگی، محمدرضا، قربانی، محمود، 1379، راهبردهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ و نقش‌ آن‌ در اثر بخشی‌ نواحی‌ و مقاطع‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌ و متوسطه‌ و ارائه‌ الگوی‌ مناسب‌. فصلنامه‌ علمی‌- پژوهشی‌ تربیتی‌ جلد هشتم‌ شماره‌ 3 و 4، پاییز و زمستان‌ 1379 دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌

64.   بهرنگی، محمدرضا، 1376، نگرش‌ ارزشیابی‌ به‌ سازمان در چرخه‌ فرایندی‌ نظارت‌ کلینیکی‌ و کاربرد آن‌ در نگهداری‌ معلمان‌ و بهسازی‌ شایستگی‌ آنان‌،فصلنامه پژوهشهای‌ تربیتی‌ ، موسسه تحقیقات 1376

65.   بهرنگی، محمدرضا، 1375، الگوی‌ نوین‌ پردازش‌ دانسته‌های‌ دانش‌آموزان‌ برای‌ دریافت‌ مفاهیم‌ درس‌ مجلّه‌ پژوهشهای‌ تربیتی‌. دوره‌ جدید، جلد چهارم‌، شماره‌ 1و،2، بهار و تابستان‌ 1375

66.   بهرنگی، محمدرضا، 1374، خطای‌هاتورن‌ در توسعه‌ یافتگی‌ فرهنگی‌. اقتصاد و مدیریت‌ شماره‌26و27 پاییز و زمستان‌ 1374

67.   بهرنگی، محمدرضا، 1374، هدایت‌ توجه‌ شاگرد به‌ درس‌ با "روش‌ شاگرد محوری‌" پژوهش‌های‌ تربیتی‌ جلد سوم‌ شماره‌ 3 و 4، 1374 دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌

68.   بهرنگی، محمدرضا، 1371، نقش‌ مدیریت‌ آموزشی‌ در تحوّل‌ آموزش‌و‌پرورش‌ و نظم‌ عقلانی‌ مدیران‌، مجلّه‌ اقتصاد و مدیریت‌ شماره‌ 13 تابستان‌ 1371

69.   بهرنگی، محمدرضا، 1371، اصول‌ مدیریت‌ - مدیریت‌ دولتی‌ دوره‌ جدید - شماره‌ هیجدهم‌، پائیز 1371 مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌ شماره‌ 18

70.   بهرنگی، محمدرضا، 1370، مدیریت‌ آموزشی‌ - گذرگاه‌ نظر و عمل‌ - مجلّه‌ پژوهش‌های‌ تربیتی‌ دوره‌ جدید - سال‌ اوّل‌ شماره‌ 2 تابستان‌

71.   بهرنگی، محمدرضا، 1370، تکمیل‌ الگوی‌ کاوشگری‌ به‌ وسیله‌ نرم‌افزارهای‌ کامپیوتری‌ مناسب‌ برای‌ کمک‌ به‌ تدریس‌، مجلّه‌ پژوهش‌های‌ تربیتی‌ دوره‌ جدید سال‌ اوّل‌ شماره‌ 1 - بهار 1370

72.   بهرنگی، محمدرضا، 1370، مدیریت‌ و اداره‌ امور سیستم‌های‌ آموزشی‌ مجله‌ نمای‌ تربیت‌ تابستان‌ 1370 جلد 1 شماره‌ 1 دوره‌ جدید

73.   بهرنگی، محمدرضا، 1368، سیاست‌های‌ آموزش‌ عالی‌ در 17 کشور جهان‌، برگرفته‌ از سخنرانی‌های‌ نمایندگان‌ آنها       در 140 امین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ تعلیم‌ و تربیت‌ فصلنامه‌ تعلیم‌ و تربیت‌، سال‌ پنجم‌ - شماره‌ 1 بهار 1368

74.   بهرنگی، محمدرضا، 1367، مدیریت‌ آموزشی‌ اولویتی‌ پنهان‌: نشریه‌ اقتصاد و مدیریت‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌سال‌ 1 شماره‌2،1367

75.    Behrangi, M. R. (2012). Finding out 4th grade science lesson performance through comparing two kinds of participative Jigsaw methods. The International Technology, Education and Development, (INTED). No.1573.2012 Valencia Spain

76.    Behrangi, M. R. (2012).Learning that could be revitalized through recognizing students 'capital intelligence. International conference on Intellectual Capital Management. Science and Technology Park- Institude for Advance Studies in Basic Sciences (IASBS). Iicm

77.    Behrangi, M. R. (2011). Islamic contributions to IOSTE as a Benchmark for IICM Development prospective. 3nd International Conference on Intellectual Capital Management, 6,7 October 2011-IICM Zanjan

78.    Behrangi, M. R. Karimi, N. (2011). Do Parents and children look from the same prospective? The International Technology, Education and Development, (INTED) Valencia Spain

79.    Behrangi, M. R. Karimi, Nazila (2011). Eliciting management education model of teaching (MEMT) from a decade studies in Islamic Republic of Iran and its use for teaching. International Conference on Education & Educational Psychology. ICEEPSY Org.

80.    Behrangi, M. R. (2011). Learning that could be revitalized through recognizing students' capital intelligence. International conference on Intellectual Capital Management, October 2011, Science and Technology Park, Institute for Advanced Studies in Basic Science. Zanjan-Iran 

81.    Behrangi, M. R. (2011).Nurturing instruction on capital intelligence management prospective. 3nd International Conference on Intellectual Capital Management, 6,7 October 2009IICM Zanjan

82.    Behrangi, M. R. (2010). Learning capital through professional teaching. 2nd International Conference on Intellectual Capital Management, 6,7 October 2009IICM Zanjan

83.    Behrangi, M. R. (2010). Inauguration message to the 2nd International Conference on Intellectual Capital Management, 6,7 October 2009IICM Zanjan

84.    Behrangi, M. R.; Karimi. V. (2010). The impact of using video technology on the development of students' meta-cognitive strategies; a new usage of modern digital literacy technologies in the State University of Isfahan. June 13-18,  XIV IOSTE 2010 International Organization for Science and Technology Education, Bled, Slovenia

85.    Behrangi. M. R.(2010). All subjects could be good for rationalizing socio-cultural and human values if the tested new approach in science and technology education be performed. June 13-18 XIV IOSTE 2010 International Organization for Science and Technology Education Bled, Slovenia

86.    Behrangi, M. R., Veladat, f (2010). A study of the effect of applying spiral learning as a teaching model on academic concepts learning and socio-cultural &human values of Iranian students, XIV IOSTE 2010 International Organization for Science and Technology Education, June 13-18  Bled, Slovenia

87.    Behrangi, M. R. Zarghami, S (2010). The social objectives of education in views of Jaspers and the role of virtual education XIV IOSTE 2010 International Organization for Science and Technology Education. June 13-18 Bled, Slovenia

88.    Behrangi, M. R., Karimi, Nazila (2010) Experiencing learning supervision science through atypical use of elective models of teaching focusing socio-cultural and human values effects. XIV IOSTE 2010 International Organization for Science and Technology Education, June 13-18 Bled, Slovenia

89.    Behrangi, M. R., Safaeifakhri, Leila (2010). Learning socio-cultural & human values considering knowledge management principles. June 13-18, XIV IOSTE 2010 International Organization for Science and Technology Education, Bled, Slovenia

90.    Behrangi, M. R., kamal, F. Razjoo,(2010). Socio-cultural and human values in teaching & leadership XIV IOSTE 2010 International Organization for Science and Technology Education. June 13-18 Bled, Slovenia 2010

91.    Behrangi, Veladat (2010). Simulation/Spiral Teaching Approach

92.      Makes the Diversity of Students Efficient ECER 2010 European Conference on Educational Research Education and Cultural Change 23-27 August Berlin

93.    Behrangi, Talebzadeh (2010) How Teaching Foreign Language Could be Effective, Efficient and Productive for Local Students ECER 2010 European Conference on Educational Research Education and Cultural Change 23-27 August Berlin

94.     Dibavajari,T.Behrangi, M.R. (2010). The place of environmental education in Iranian primary school science curriculum XIV IOSTE 2010 International Organization for Science and Technology Education June 13-18 Bled, Slovenia

95.     Suan Yoong, James, A, Behrangi, M.R. (2010). Trends on the teaching of science and mathematics in English. A critical appraisal XIV IOSTE 2010 International Organization for Science and Technology Education June 13-18 Bled, Slovenia

96.    Kayzouri. A.H.Behrangi, M.R. 2010 June 13-18 A suitable model for teaching interdisciplinary science XIV IOSTE 2010 International Organization for Science and Technology Education Bled, Slovenia

97.    Zeinabadi, Hassanreza,Behrangi, (2010). Role of Principal's Transformational Leadership in Academic Achievement of Primary Schools Students: Introducing a Model ECER 2010 European Conference on Educational Research Education and Cultural Change University of Helsinki, Finland (23-27) August Berlin

98.    Behrangi, M. R.(2010). Learning Capital

99.    Behrangi, M. R. (2009). Creative and Innovative Organization as an Intellectual Capital Perspective for Management on Education. International Conference on Intellectual Capital Management, 7,8 October 2009IICM Zanjan

100.                  Behrangi, M. R. (2009).  A Report to the Workshop on Science and Technology Education in Asia and the Pacific: Current Status and Challenges, Ist UNESCO Forum on Science and Technology Education in Asia and the Pacific 29-30 September 2009

101.                  Behrangi, M. R. (2008). Could learn oriented teaching in human science (LOTHS) be placed to enhance learning science and using technology for peace? The 13th International Conference on Science and Technology Education. Palme Publications & Bookshops LTD. Turkey-Ankara September 2008

102.                  Behrangi, M. R. (2008).  َA Survey of the Organizational Health Status of Male High Schools in Ardabil Province The Social Science 3 (6): 448-454, 2008

103.                  Behrangi, M. R. (2008). A survey of the organizational commitment status of male high school teachers in Ardabil Province 3 (5): 364-370, 2008 Medwell2008-The Social Science

104.                  Behrangi, M. R. (2007). Determining Information Requirements for BI Applications Volume 12, number 3, 3rd Quarter Canada-2007

105.                  Behrangi, M. R. (2007). Bridging the Gap between Scientists and Science educators Islamic educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO) Bishkek, Kyrgyzstan- Dec 2007

106.                  Behrangi, M. R. (2006). Can meta-constructivism in learning science, theory and practice, through appropriate models of teaching and adequate ICT be the winner in paradigm shifts? IOSTE- MALYSIA-PENANG

107.                  Behrangi, M. R. (2006). Does peer consultation or peer coaching have the more related teacher job satisfaction? IOSTE- MALYSIA-PENANG

108.                  Behrangi, M. R. (2004). Cognitive Activity of Effective Learners- Formation of optimal instructional and nurturing effects of science teaching. XI Symposium IOSTE Poland- Lublin 2004

109.                  Behrangi, M. R. (2003). Abductive Thinking- IOSTE symposium- north America-2003

110.                  Behrangi, M. R. (2002). Multiple-model of Teaching: Build - In Assessment on Performance. A New Approach to Rethinking Science and Technology Education. the tenth International Organization for Science and Technology Education. Sao Paulo University, School of Education, Brazil. 2002

111.                  Behrangi, M. R. (2002). Nurturing Wisdom Through Planning Curriculum Combined with Learning Models: The Process to Make Scientific Knowledge Could be Productive and New Criteria for Curriculum Production. International Satellite Seminar on Science Textbooks Assessment, Sao Paulo 6-8 August 2002.

112.                  Behrangi, M. R. (2002). Man, Education, Culture and Communication. The International Organization for Science and technology Education. The Second International Conference on Iran, Ghafghaz

113.                  Behrangi, M. R. (2001). Axis of Science Education: 1st International Symposium in southern Europe, paralimni, Cyprus , 29th April-2nd May, 2001

114.                  Behrangi, M. R. (2001). Conforming Model of Teaching by Students 'Learning Style: Preparing Future Citizens. 1st International Symposium in southern Europe, paralimni, Cyprus , 29th April-2nd May, 2001

115.                  Behrangi, M. R. (2001). Preparing Future Citizens through matching students' learning Styles with teaching Instruction. First Seminar on Issues of ELT Islamic Azad University at North Tehran. 10-11 Oct.2001

116.                  Behrangi, M. R. (1999).  Meta-Model Approach in Science and Technology, 9th Symposium of the International Organization for Science and Technology Education, 26 June-2July 1999, Durban South Africa.

117.                  Behrangi, M. R. (1996). Inductive method on teaching science, UNESCO. Regional workshop on methodologies of teaching science in primary level December 16-21, 1996 Tehran

118.                  Behrangi, M. R. (1992). Comprehensive Thinking: A model for Management based on Hathrat Ali's letter to Malik Ashtar, state Management Training Center (SMTC), Tehran, Iran, August 1992

119.                  Behrangi, M. R. (1992). The Principles of Management Extracted from the letter written by Imam Ali (may God Bless Him) to Malik Ashtar, State Management Training Center (SMTC) Tehran, August 1992

120.                  Behrangi, M. R. (1992). Mathematical Education through Models of Teaching-Concept Attainment and or Inductive - Deductive Intuitive Approach 7th International Conference on Mathematical Education. Québec, Canada 1992.

121.                  Communication in the service of humanity. A presentation to the twenty - fifth session of    General conference, Paris, 1989.

122.                  Behrangi, M. R. (1986). Communication in the service of humanity. A presentation to the twenty - fifth session of General conference, Paris, 1989.

123.                  Behrangi, M. R. (1985). Means of Meeting the Needs for teachers in Iran, USC, School of Education L.A. spring 1985. No 2. Vol. III

124.                  Behrangi, M. R. (1985). Records of the General Conference fourth Extraordinary Session, volume I Resolutions Paris, France, 1985.

125.                  Behrangi, M. R. (1984). A Report to the Workshop on Methods of Standardization and Modalities of Exchange from the Network Point of View, Tehran. 25 February to I March 1984.

126.                  Behrangi, M. R. (1983).  Printed paper on Sub-Regional Meeting of national commissions for UNESCO in Asian countries, New Delhi, April 5-8, 1983. Bulletin of Indian National Commission-1983.

تعدادی از طرحهای تحقیقاتی:

127.    1388-1386 بهرنگی، محمدرضا بازپردازی آئین‌نامه‌های آموزشی و اجرایی دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی و دانش‌پروری مولفه‌های ذیربط مجری:د محمدرضابهرنگی    ناظر:آقای تاجیک اسماعیلی

128.    84 شروع و 88 خاتمه تدوین برنامۀ استراتژی دانشگاه مجری وزارت علوم آماده انتشار

129.    1388 بررسی آموزش علوم در کتاب­های درسی ارزشیاب دانشگاه شهید رجایی

130.    1387 تا کنون بررسی اکتشافی دیدگاه­های استادان برجسته رشته­های منتخب علوم انسانی در ایران در زمینۀ آموزش علوم انسانی در دانشگاه­ها ایران همکار اصلی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و احتماعی وزارت علوم

131.    1387 تا کنون: ازیابی برونی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه تهران همکار اصلی مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران

132.    زین‌آبادی، حسن رضا، بهرنگی، محمدرضا (1388). پژوهش برتر وزارت َآموزش و پرورش 

133.    زین‌آبادی، حسن رضا، بهرنگی، محمدرضا (1388).پژوهش برتر دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم

تعدادی از پایان نامه های دوره دکتری:

1.       بهرنگی، محمدرضا، کشفی، سعید. (1390) تدوین راهبرد پیشگیری از ارتکاب بزهکاری و بزه دیدگی دانش آموزان (مقطع راهنمایی) و تلاش برای تعامل برازنده پلیس با مدیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران

2.       بهرنگی، محمدرضا، حسن رضا زین‌آبادی خرداد 1388نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران: ارائه یک الگو:

3.       بهرنگی، محمدرضا، سعید فتح­الهی دی1388طراحی الگوی مهارت­های مدیریتی مدریران آموزش عالی ناجا بر اساس پارادایم آجیل پارسونز

4.       بهرنگی، محمدرضا، تقی زوار اردیبهشت 1387ارزشیابی کیفیت مدیریت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه جامع پیام نور استان‌های آذرباجان شرقی و غربی بر اساس الگوی سروکوال و مولفه‌های مدیریت کیفیت فراگیر به منظور ارائه الگوی مناسب مدیریت کیفیت

5.       بهرنگی، محمدرضا، احمد رضا سنجری تابستان 1383مطالعه موردی شناخت بهره وری تحقیقات و فرهنگ سازمان حاکم بر آن در دانشگاه تربیت معلم. اولین فارغ التحصیل دوره دکتری این رشته

6.       بهرنگی، محمدرضا، حسین جعفری ثانی 25/12/1380مطالعه تاثیر الگوی تلفیقی بر یادگیری مباحث مشترک دروس زبان فارسی، عربی، و انگلیس پایه دوم

7.       رابطه سبک رهبری و فضای سازمانی با بهره وری خدمات مطلوب از نظر دانش آموزان دختر سال اول نظام جدید متوسطه شهر تهران.فتاح ناظم. 1379

8.       بهرنگی، محمدرضا، محمود حقانی‌ 1379 طراحی‌ مدل‌ تصمیم‌گیری‌ فازی‌ جهت‌ توسعه‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر (TQM) آموزش‌ عالی‌ باروش‌ تحلیل‌ سلسله‌ مراتبی‌ (A.H.P)

9.       بهرنگی، محممدرضا، علی خلخالی. 1378 ارائه چارچوب نظری برای تشخیص جو مدرسه

10.   بهرنگی، محممدرضا، محمود قربانی‌ 78-1377 بررسی‌ نقش‌ راهبردهای‌ (استراتژیهای‌) مدیریت‌ تعارض‌ در اثر بخشی‌ آموزشگاه­های‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌، متوسطه‌ و ارائه‌ الگوی‌ مناسب‌.

11.   بهرنگی، محمدرضا، صالحی شایسته 1377تحلیل تکنیکهای نظارت بالینی در توسعه آموزش پزشکی و ارائه الگوی مناسب.

12.   بهرنگی، محمخدرضا، قربانعلی سعیدی 1377بررسی آموزش ضمن خدمت مدیران و ارائه الگوی آموزشی مناسب،

13.    

14.   بهرنگی، محمدرضا، محمود رضا رضایی مقایسه کارآیی مدیران فارغ التحصیل در رشته مدیریت آموزشی با سایر مدیران آموزشی در زمینه ایجاد تغییر و نوآوری1374

15.    بهرنگی، محمدرضا، ، سید کاظم اکرمی‌1373 ارائه الگوی نظری در باره برنامه درسی درس بینش اسلامی‌متوسطه دانشگاه تربیت معلم.

راهنمای کارشناسی ارشد بیش از 100 مورد:

1.       بهرنگی، محمدرضا؛ کریمی، ن. (1390 آزاد). ارزیابی تاثیر الگوی تدریس مدیریت بر آموزش بر عملکرد تحصیلی(آثارآموزشی، آثارپرورشی و پیشرفت - تحصیلی) هنرجویان پایه سوم هنرستان­های حرفه­ای شهرتهران در درس تاریخ هنر جهان از دیدگاه مدیران و هنرآموزان

2.      بهرنگی، محمدرضا؛ اسدنیا، بهرام. (مهر 1390). بررسی رابطۀ عناصر فرهنگ سازمانی مدارس متوسطۀ پسرانه با صفات کار‌آفرینی دانش‌آموزان در شهرستان شهریار

3.     بهرنگی، محمدرضا، خانی، حامد. (14-06-90). سنجش جو روانی- اجتماعی کلاس پایۀ پنجم مدارس ابتدایی شهر تهران درارتباط با خلاقیت دانش‌آموزان در سال تحصیلی 90=89

4.     بهرنگی، محمدرضا، گنجی، مسلم. (11-89). امکان سنجی استقرار سیستم آموزش الکترونیکی و زیر ساختهای توسعه آن در مراکز تربیت معلم شهر تهران.

5.     بهرنگی، محمدرضا، یعقوب نژاد، ناصر. (1389). سنجش نیازهای نظارتی معلمان تازه کار مقطع ابتدایی در شهر تهران در سال تحصیلی 89-88. (11-7-89)

6.      بهرنگی، محمدرضا، جعفر علی‌زاده (1388). مدیریت بر آموزش ریاضی در پایه اول راهنمایی با استفاده از الگوی مشارکتی جیگ ساو و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت‌های اجتماعی دانشگاه تربیت معلم شهریور 1388

7.     بهرنگی، محمدرضا، داود وادی پور. (1387). تدوین نظام نامه اخلاق حرفه‌ای به منظور ارتقاء اخلاقیات به وضعیت مطلوب در گروه مدیریت آموزشی اسفند 1387

8.      بهرنگی، بهادرعباسی موصلو شناسایی نقش سیستم اطلاعاتمدیریت دربهبود تصمیمات موثر بر امور مرتبط با آموزش ویادگیری از نظر مدیران مدارس دولتی شهر فیروز­آباد آذر88

9.       استاد راهنما علی یوسفی بررسی اثربخشی اجرای سناریو مبتنی بر ترکیب خانواد الگوهای تدریس در تحقق هدفهای آموزش علوم تجربی پایۀ اول راهنمایی پسرانه شهرستان پیله سوار و مقایسۀ آن با روش سنتی تدریس خرداد 88

10.   استادراهنمای جعفرعلیزاده مدیریت بر آموزش ریاضی درپایۀ اول با استفاده از الگوی تدریس جیگ­ساو 1388

11.    خلیل مکلف سربند. ( 1386). بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی از نوع جیگ ساو بر رشد مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در مقطع متوسطه دبیرستان‌های شهر اردبیل

12.   عابد، حامد. (1385). ارتباطات انسانی در مدیریت آموزشی

13. موسوی، . (1386). عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در دانشگاه تربیت معلم

14.  باقری. ((84). بررسی‌رابطه‌ویژگیهای

15. خزایی، هادی. (1384). بررسی‌ربطه‌ذهنیت‌فلسفی‌مدیران‌آموزشی‌و‌میزان ‌بهره‌گیری‌از‌مشاکت ‌معلمان ‌از ‌دیدگاه ‌معلمان ‌مدارس‌ متوسطه‌ پسرانه‌ شهر‌بیرجند‌در‌سال‌تحصیلی‌84-- 26/10/84

16. احمدزادگان. (1384). بررسی نقش کتابهای بخوانیم و بنویسیم سال اول ابتدایی در پرورش خلاقیت‌ (تفکر واگرا) دانش‌آموزان13/7/84

17. عرفان (1384). رابطه شرکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری کانون و پیشرفت تحصسلی خواندن و نوشتن حبیبی-حمداله1384 بررسی رابطه مشخصه‌های‌شغلی‌ مدیران ‌و‌ کارکنان‌ آموزشی‌و‌انگیزش ‌آنها‌

18. فرخ‌رو ایمانی شهریو‌ر 1384

19.   فتح‌اللهی احمد 1384تعیین نیازهای‌اطلاعاتی مهر

20. محبوبه شکرالهی1384 ارزشیابی توصیفی و سنتی براساس استاندارهای چهارگانه

21.   حسن‌زاده1385 خواندن و نوشتن

22. سید مصطفی موسوی 1385 آموزش به شیوه استقرایی عربی

23.  آرش اسدی1385 مولتی مدیا بیلدر

 

 

تقدیرنامه‌ها:

1.         12-1390- لوح تقدیر از خانم دکتر زهرا حجازی زاده ر ئیس دانشگاه تربیت معلم خوارزمی

2.         28-09-90- تقدیر به مناسبت کارگاه آموزشی آشنایی با الگوی مدیریت در آموزش درهفتۀ پزوهش توسط رئیس دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.

3.         30/2/86- لوح تقدیر از آقای مهندس مهدی نوید معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان ارائه سخنرانی در نخستین همایش بین‌المللی سیمای پیامبر اعظم (ص) و برنامه درسی

4.         29/3/86- لوح تقدیر از آقای مهندس محمودفرشیدی وزیر آموزش و پرورش به مناسبت همکاری در شورای‌عالی آموزش و پرورش

5.         29/3/86 - لوح تقدیر از آقای دکتر محمدیان دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش به دلیل تلاش صادقانه در پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت

6.         19/5/84- لوح تقدیر از جناب‌ آقای مرتضی حاجی وزیر‌آموزش‌و‌پرورش به مناسبت عضویت در شورای‌عالی ‌آموزش‌و‌پرورش

7.          1383- لوح یادبود و سپاس از آقای دکتر میر شمسی ریاست سازمان سما بمناسبت ارائه مقاله در همایش نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی در آموزش‌و‌پرورش 15/11/1383

8.         1383- لوح‌ تقدیر از آقای‌ دکتر احمد شریفی زاده رئیس جهاد دانشگاهی واحد تهران و رئیس شورای سیاستگذاری اولین همایش جهانی شدن و تعلیم و تربیت به عنوان عضو کمیته علمی‌همایش اردیبهشت ماه

9.         1383- لوح‌ تقدیر از آقای‌ عباس حاجی آقا لو مدیر کل آموزش‌و‌پرورش ابتدایی به مناسبت‌ ارائه‌ مقالات متعدد در مرحله کشوری جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره ابتدایی در تاریخ 3/6/1383در کرمانشاه و تالیف ره آوردهای نظری در عمل.

10.     بهمن 1383- لوح‌ تقدیر از آقای‌ دکتر محمد علی برخورداری رئیس‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ به مناسبت‌ ارائه‌ مقاله‌ در همایش بهره وری آموزش عالی

11.     1383- تقدیر‌نامه آقای شهاب‌الدین غندالی معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت رئیس کمیته پژوهشی به مناسبت همکاری مورد توجه 15/7/83

12.     1382- لوح تقدیر از دانشگاه آزاد رودهن بمناسبت همکاری در داوری مقالات و ارائه مقاله

13.     1381

14.      1382- تقدیر نامه آقای سید مهدی حسینی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن بمناسبت ارایه مقاله در همایش مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش. 30/11/1382

15.     1382- لوح تقدیر از دبیر همایش علمی‌استاندارد و استاندارد سازی در آموزش‌و‌پرورش بمناسبت همکاری در داوری مقالات و ارائه مقاله. تابستان 1382

16.     1382- لوح‌ تقدیر از آقای‌ عباس حاجی آقا لو مدیر کل آموزش‌و‌پرورش ابتدایی به مناسبت‌ آموزش و ارائه‌ مقالات متعدد در مرحله کشوری جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره ابتدایی در تاریخ شهریور ماه در زیبا کنار

17.     1381- لوح‌ تقدیر از جناب‌ آقای‌ دکتر معین‌ وزیر علوم‌ و تحقیقات‌ و فناوری‌ به‌ مناسبت‌ استاد نمونۀ دانشگاه

18.     1381- لوح‌ تقدیر از آقای‌ دکتر بهرام‌ ریاست‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ به مناسبت استاد نمونۀ دانشگاه

19.     1381- لوح‌ تقدیر از رئیس‌ سازمان‌ آموزش‌و‌پرورش‌ استان‌ کردستان1/ 6/ 1381

20.     ‌ ‌1381- استاد نمونه‌ کشوری

21.     1381 - لوح‌ تقدیر از آقای‌ عباس حاجی آقا لو مدیر کل آموزش‌و‌پرورش ابتدایی به مناسبت‌ ارائه‌ مقالات متعدد و اجرای برنامه آموزش یک هفته ای در همایش و جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره ابتدایی در تاریخ شهریور ماه   در سنندج

22.     1380لوح‌ تقدیر از دکتر کریم‌ زارع‌ مشاورریاست‌ عالیه‌ دانشگاه‌ و رئیس‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌واحد تهران‌ مرکزی‌ به‌ مناسبت‌ برگزاری‌ پنجمین‌ دوره‌ کارگاه‌ آموزشی‌ روشهای‌ نوین‌ تدریس‌ برای‌ استادان-‌ بهار 

23.     22/10/80 - لوح‌ تقدیر از آقای‌ ملکی‌ رییس‌ سازمان‌ آموزش‌و‌پرورش‌ استان‌ خراسان‌ به‌ مناسبت‌ سخنرانی‌ و برگزاری‌ کارگاه‌ آموزشی‌ تغییر نگرش‌ معلمان‌ و مدرسان‌ و بروز آمد کردن‌ اطلاعات‌ علمی‌آنان‌. شماره‌ 137637

24.     1380- لوح‌ تقدیر از دبیر همایش‌ مدیریت‌ اسلامی‌به‌ مناسبت‌ تهیه‌ مقاله‌ و ایراد سخنرانی‌

25.     1380- لوح‌ تقدیر از دکتر عباسعلی‌ نورا دبیر همایش‌ مدیریت‌ اسلامی‌بدلیل‌ ارائه‌ مقاله‌ برگزیده‌ مطلع‌ الفجر، ناشناخت‌ کاهی‌ به‌ استناد نهج‌ البلاغه‌ در رفتار سازمانی‌- همایش‌ مدیریت‌ اسلامی‌دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌24 و 25 آبان‌ ماه‌ تهران‌، واحد علوم‌ و تحقیقات‌.

26.     1380- لوح‌ تقدیر از دکتر احمد خاتمی‌معاون‌ پژوهشی‌ و برنامه‌ریزی‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌واحد تهران‌ جنوب‌ بمناسبت‌ ارائه‌ مقاله‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ به‌ دومین‌ همایش‌ بی‌ المللی‌ مردم‌شناسی‌ ایران‌ و قفقاز 19 و 20 اردیبهشت‌

27.     1380- تقدیر نامه از محمد دادرس یگانه معاونت آموزش شرکت خدمات علمی‌صنعتی تهران بمناسبت اجرای دوره آموزشی سه روزه صنعت، تکنولوژی در سازمانهای یاد گیر برای کارکنان و کارشناسان دانشگاه صنعتی شریف. 4/6/1380

28.     1380- لوح‌ تقدیر از مرتضی‌ خسروی‌ رئیس‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌واحد تهران‌ شمال‌ و رئیس‌ همایش‌ بررسی‌ مسائل‌ آموزش‌ زبان‌ انگلیس‌ در تاریخ‌ 18 و 19 مهرماه‌ 1380 به‌ مناسبت‌ ارائه‌ مقاله‌ و سخنرانی

29.     1380- لوح‌ تقدیر از آقای‌ مهندس‌ جعفر علاقه‌مندان‌ معاون‌ وزیر و رئیس‌ سازمان‌ پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ در همایش‌ دو روزه‌ روسا و اعضا هیات‌ علمی‌. شهریور 1380.

30.     لوح‌ تقدیر از عباس‌ حاج‌ فتحعلی‌ها دبیر سومین‌ کنگره‌ ملی‌ بهره‌وری‌ ایران‌ به‌ مناسبت‌ ارائه‌ مقاله‌ در آن‌.

31.     ‌1380- لوح‌ تقدیر از احمدی‌ فولادی‌ مدیر کل‌ آموزش‌و‌پرورش‌ استان‌ مازندران‌ به‌ مناسبت‌ سخنرانی‌ درباره‌ روابط‌ انسانی‌ و نظارت‌ و راهنمایی‌ تعلیماتی‌ و نیز تدریس‌ در کارگاه‌ الگوهای‌ نوین‌ تدریس‌.

32.     1380- لوح‌ تقدیر از سوی‌ دکتر سید کاظم‌ اکرمی‌به‌ مناسبت‌ خدمات‌ علمی‌و فرهنگی‌ در راه‌ اعتلای‌ آموزش‌ و پژوهش‌

33.     1376- لوح‌ تقدیر از آقای‌ مهندس‌ محسن‌ جعفر آبادی‌ مدیر کل‌ دفتر آموزشهای‌ نظری‌ و پیش‌ دانشگاهی‌ بمناسبت‌ جشنواره‌ سراسری‌ الگوهای‌ تدریس‌ زبان‌ انگلیسی‌ 10/4/76

34.     1375 لوح‌ تقدیر از آقای‌ دکتر علیرضا مدقالچی‌ رئیس‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ به‌ مناسبت‌ انتخاب‌ به‌ عنوان‌ استاد نمونه‌ه‌ دانشگاه‌. 11/2/1375

35.     1375- قدردانی مدیر کل آموزش‌و‌پرورش خراسان و اعلام آن به اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی به منظور استفاده فراگیر از نوآوریهای تدریس 8/9/1375

36.     1374- لوح‌ تقدیر از آقای‌ دکتر احمد علی‌ فروغی‌ ابری‌ دبیر سمینار روشهای‌ تدریس‌ خلاق‌ و رئیس‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌واحد خوراسگان‌ 12 اردیبهشت‌ 1374

37.     لوح تقدیر از دبیر همایش جهانی سازی بمناسبت همکاری در داوری مقالات و ارائه مقاله.

38.     1372- ‌لوح‌ تقدیر از خانم‌ دکتر حکیمه‌ دبیران‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ بمناسبت‌ سخنرانی‌ در اولین‌ سمینار ره‌آوردهای‌ پژوهشی‌ دانشگاه

39.     1372- لوح تقدیر از خانم دکتر حکیمه دبیران معاون پژوهشی دانشگاه تربیت معلم بمناسبت استاد نمونه تحقیق

40.     1372- تقدیر نامه رئیس آموزش‌و‌پرورش منطقه5 تهران بمناسبت استفاده از آموزش 27/7/1372

41.     1370- لوح‌ تقدیر از آقای‌ دکتر سید اصفهانی‌ رئیس‌ دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ به‌ مناسبت‌ ارائه‌ مقاله‌ در اولین‌ سمینار تحول‌ اداری‌ 22 دیماه‌ 1370

42.     1368- تقدیر نامه از آقای مهندس اسماعیل اوینی سرپرست دانشگاه تربیت معلم 11/7/1368

43.     1358- دریافت مجسمه تروژان سمبل علم، صداقت و شجاعت از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی بدلیل گذراندن موفقیت آمیز دوره دکتری علوم تربیتی(فیلسوفیPh.D.)در کوتاهترین زمان ممکن در تاریخ آن دانشگاه در تابستان 1358.

سوابق عضویت در کمیته‌های علمی:

1.                دبیر

2.                عضو تخصصی شورای عالی آموزش‌و‌پرورش با حکم ریاست جمهور 1381

3.                نماینده شورای عالی آموزش ‌و‌ پرورش در کمیسیون برنامه‌های توسعه و منابع انسانی با حکم وزیر آموزش 1381

4.                عضویت در شورای عالی قطبهای علمی

5.                عضویت درکمیته‌علمی‌تدوین‌سند‌ملی‌ آموزش ‌و‌پرورش‌ایران

6.                عضویت در ‌انجمن‌برنامه‌ریزی ‌آموزشی‌ ایران

7.                عضویت در داوری و ارزیابی مقالات بیش از 30 همایش

8.                عضویت در جلسات ارتقای اعضای هیات علمی موسسه‌پژوهش‌و‌ برنامه‌ریزی ‌آموزش‌عالی

9.                عضویت در ‌هیات‌علمی‌جشنواره‌الگوهای ‌تدریس ‌دوره‌ابتدایی

10.            عضویت درکمیته‌علمی‌پروژه‌"طرح‌نظام‌ مدیریت‌ کیفیت ‌در‌ آموزش‌و‌پرورش ‌با‌محوریت‌مدرسه

11.            عضویت در ‌هیات‌تحریریه‌فصلنامه‌علمی ‌پژوهشی‌نو‌آوریهای‌آموزشی از 1383 تا کنون

12.            عضویت در هیات‌موسس انجمن‌نو‌آوران ‌آموزشی 23/5/1384

13.            عضویت در‌هیات‌مدیره انجمن‌پژوهش‌ در‌آموزش 1384

14.            عضویت درکمیسیون‌تدوین دوره ‌آموزشی‌ ضمن‌خدمت‌کارشناسی ‌ارشد‌ مدیریت‌مراکز‌آموزشی جهاد ‌دانشگاهی

15.            عضویت درشورای‌راهبردی‌آموزش ‌هنرستان‌های ‌هنرهای ‌زیبا وزارت ارشاد اسلامی

16.                           عضویت در ‌شورای‌پژوهش‌سازمان‌پژوهش ‌و ‌برنامه‌ریزی‌آموزشی

17.                           عضویت در ‌شورای‌برنامه‌ریزی ‌مجله ‌رشد ‌مدیریت ‌مدارس

18.            سرپرست و مدیر مسئول مجله پیام 1360

19.            مدیر کل‌ تحقیقات‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌ سازمان‌ صدا و سیما 

20.            مدیر پروژه‌های تحقیقاتی مرکز مطالعات، تحقیقات و سنجش برنامه ای

21.            مدیر گروه‌ بنیادهای‌ آموزش‌و‌ پرورش‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ 

22.            سرپرست‌ دبیرکل‌ و رییس‌ کمیسیون‌ ملی‌ یونسکو 63 1360

23.            مدیر گروه‌ مدیریت‌ آموزش‌ ،برنامه‌ریزی‌ درسی‌ و آموزشی‌، علوم‌ و فلسفه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ و تحقیقات‌ برای چند بار

24.            همکاری با سازمان سنجش و آزمون وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی‌برای تهیه و تدوین سوالات مدیریت‌آموزشی و رشته‌های علوم تربیت 

25.            سرپرست شاخه برنامه‌ریزی مدیریت آموزشی گروه علوم انسانی.

26.            مشارکت با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه

27.            مسئول هیات علمی‌جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره ابتدایی

28.            عضویت در کمیته‌ تخصصی‌ گروه‌ بنیادهای‌ آموزش‌و‌پرورش‌

29.            نماینده‌ کشورهای‌ آسیای‌ جنوبی‌ و کشورهای‌ عربی‌.از سال‌ 1998 تا کنون‌ (چهار دوره دوساله).

30.            عضو‌کمیته‌علمی‌تدوین‌سند‌ملی آموزش‌وبرورش

31.            عضو ستاد انقلاب فرهنگی در برنامه‌ریزی علوم انسانی، مسوول هماهنگی کمیته‌های برنامه‌ریزی و عضو کمیته‌های مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی، تکنولوژی، تربیت بدنی، مدیریت آموزش عالی، و..

32.            عضو کمیته‌ بهره‌وری‌ و کمیته‌های‌ مربوط‌

33.            عضو هیات‌ ممیزه‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌  

34.            عضو کمیته نظام پژوهشی برنامه راهبردی 18/2/1381

35.            عضو ‌هیات‌علمی‌جشنواره‌الگوهای‌تدریش‌دوره‌ابتدایی

36.            عضو‌ کمیته‌علمی‌پروژه‌"طرح‌نظام‌مدیریت‌کیفیت‌در‌آموزش‌و‌ پرورش ‌با‌محوریت‌مدرسه

37.            عضو‌هیات‌تحریریه‌فصلنامه‌علمی ‌پژوهشی‌نو‌آوریهای‌آموزشی از 1383 تا کنون

38.            عضو‌هیات‌ موسس انجمن‌نو‌آوران‌آموزشی

39.            همکاری با دفتر نظارت و سنجش آموزش

40.            عضو شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌

41.            عضو هیات‌ تحریریه‌ مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،

42.            عضو هیات‌ تحریریه‌ فصلنامه‌ نوآوریهای آموزشی موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی 

43.            عضو هیات‌ تحریریه‌ پژوهش‌های‌ تربیتی‌

44.            عضو هیات‌ تحریریه‌ فصلنامه‌ پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌ در آموزش‌ عالی‌ 

45.            عضو شورای بررسی طرحها پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی 29/10/1371

46.            عضو هیات‌ تحریریه‌ مجله‌ کارآفرین‌ انجمن‌ مدیران‌ صنایع‌1378 تا کنون

47.            عضو هیات‌ تحریریه فصلنامه مطالعات مدیریت دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌

48.            عضو هیات‌ تحریریه‌ مجله‌ پژوهشهای‌ تربیتی‌ 1369 تا 8/10/1379به مدت بیش از 10 سال

49.            عضو شورای‌ برنامه‌ریزی‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلم از 13/9/1378‌

50.            عضو کمیته تهیه و تنظیم برنامه ده ساله آینده دانشگاه تربیت معلم 9/5/1380

51.            عضو شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌ به مدت دوسال.70- 1369

52.            عضو هیات ارزیابی کیفیت آموزشی و بررسی مشکلات دانشگاههای شهر کرد و پیام نور. 1370

53.            عضو هیات نمایندگی جمهوری اسلامی‌ایران در چهارمین اجلاس فوق العاده کنفرانس عمومی‌یونسکو. و گزارشگر کمیسیون این کنفرانس در پاریس.1362

54.            عضو هیات نمایندگی جمهوری اسلامی‌ایران در کنفرانس جهانی سیاستهای فرهنگی کشورهای عضو یونسکو در مکزیک.1361

55.            عضو کمیته تدوین سیاستهای فرهنگی کشورهای غیر متعهّد بمنظور ارائه آن به دومین کنفرانس جهانی بین الدول سیاستهای فرهنگی.1361

56.            عضو هیات نمایندگی جمهوری اسلامی‌ایران در بیست و دومین اجلاس کنفرانس عمومی‌یونسکو در پاریس.1362

57.            عضو کمیته تدوین برنامه های کمیسیونهای ملی یونسکو در آسیا که در هندوستان تشکیل شد.1361

58.            عضو کمیته تدوین و تدارک مشارکت جمهوری اسلامی‌ایران در کنفرانسها و مجامع یونسکو.1362

59.            تشکیل دهنده کار گروهی کارشناس انفورماتیک ده کشور منطقه آسیا ی جنوب غربی در تهران.1362

60.            تشکیل دهنده مراسم بزرگداشت خوارزمی، بمناسبت دوازدهمین قرن تولد وی در تهران.1362

61.            سر دبیر مجله‌ پیام‌ یونسکو. 1360 تا 1363

62.            عضو و مسئول‌ کمیته‌های‌ مختلف‌ ستاد انقلاب‌ فرهنگی‌ ،شورایعالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌، شورایعالی‌ برنامه‌ریزی‌، علوم‌ تربیتی‌، مدیریت‌ دانشگاهی‌ و روانشناسی‌و... 1359 به مدت دو سال

63.            عضو کمیسیون برنامه‌های توسعه و منابع انسانی شورای عالی آموزش‌و‌پرورش. 1382

64.            عضو کمیته پژوهشی معاونت آموزشی وزارت آموزش‌و‌پرورش. 26/2/72

65.            عضو شورای تخصصی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی 18 /12/ 1370

66.            عضو گروه هماهنگی و سیاست گذاری در فعالیتهای گروههای آموزشی و امور کمک آموزشی دورههای ابتدایی و راهنمایی . 18/7/1373

67.            عضو کارگاه آموزش روش تدریس علوم تجربی همایش کارشناسان داخلی و خارجی دفتر همکاریهای علمی‌و بین المللی وزارت آموزش‌و‌پرورش1375.

68.            عضو کمیته برگزاری جشنواره بهترین الگوهای تدریس در سال تحصیلی 74- 1373 اداره کل آموزش‌و‌پرورش تهران 30/8/1383

69.            عضو کمیته آموزشی نظارت بر پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی آموزشی مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان. 12/9/1376

70.            سرپرست و- عضو شاخه‌ برنامه‌ریزی‌ مدیریت‌ آموزشی‌ گروه‌ علوم‌ انسانی‌ شورای‌ عالی‌ برنامه‌ریزی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌. از 1360 به مدت بیش از 15 سال.

71.            عضو کمیته پژوهشی معاونت آموزشی وزارت علوم 1375 به مدت 3 سال.

72.            عضو کمیته‌ بررسی‌ طرحهای‌ تحقیقاتی‌ موسسه‌ پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌ آموزش‌ عالی‌ از 18/3/ 1370 تا سال 1378

73.            عضو کمیته بررسی طرحهای پژوهشی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش‌و‌پرورش از 1382 تا کنون

74.            عضو بررسی و گزینش آثار علمی‌و فرهنگی جشنواره خوارزمی‌1382

75.            عضو کمیته بررسی و انتخاب کتب برتر سیزدهمین دوره گزینش کتب دانشگاهی 1383

سابقه‌تدریس‌و‌تلاش‌در‌ارتقای‌سطح‌علمی‌دانش‌پژوهان‌دانشگاههای‌کشور:

بیش از 200 کارگاه آموزشی برای اولین بار در ایران متقاضی آموزش الگوهای تدریس در هر دوره برای استادان دانشگاه، مربیان، دبیران و معلمان کشور در تهران و استان‌های مختلف

آموزش مدیریت، مدیریت آموزشی و نظارت کلینیکی و رفتار سازمانی برای وزارت‌آموزش‌و‌پرورش و سازمانهای صنعتی مانند پتروشیمی، صنایع و معادن همراه با کتابها و محتوای نو و به روز از آخرین دست‌آوردهای علمی‌جهانی

تعداد دانشجویان تحت تعلیم و تدریس:

بیش از 20000 نفر از سال 1358 تا کنون در دوره دکتری و کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، روانشناسی، فلسفه، تحقیقات در دروس فرهنگ‌سازمانی، تجزیه‌و‌ تحلیل سیستمها ‌و‌ کاربرد‌آن‌ در‌ مدیریت ‌آموزشی،‌ سیستمهای‌اطلاعات‌مدیریت‌استراتژیک،‌ برنامه‌ریزی‌سیستمی ‌در ‌آموزش ‌و پرورش، نظارت‌و‌راهنمایی، نظارت ‌در‌ مدیریت، فلسفه‌ مدیریت‌آموزشی،‌ روش‌های‌تدریس‌پیشرفته، نظریه‌های‌مدیریت‌و‌سازمانی، رفتار‌و‌روابط‌انسانی، برنامه‌ریزی ‌درسی، برنامه‌ریزی آموزشی، آموزش‌علوم، اصول‌مدیریت‌آموزشی، مقدمات مدیریت آموزشی ، روانشناسی‌و زبان انگلیسی‌ تخصصی‌ و... آموزش دیده‌اند.

تاسیس‌مراکز‌دانشگاهی،علمی‌و‌پژوهشی:‌

1. تاسیس اولین دوره دکتری مدیریت آموزشی در ایران 1370 در دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد دکتری علوم تحقیقات

2. تاسیس اولین دوره دکتری مدیریت آموزشی در ایران 1375 در دانشگاه تربیت معلم- دانشکده علوم تربیتی

3. تاسیس هنرستان موسیقی ایران وابسته به صدا و سیما و وزارت آموزش‌و‌پرورش1368

4. راه اندازی مرکز مطالعات مردمشناسی در صدا و سیما 1367

5. راه‌اندازی‌و‌شرکت‌در کمیته‌های برنامه‌ریزی‌علوم انسانی در ستاد ‌انقلاب فرهنگی ‌و‌بعنوان مسئول امور هماهنگی1359

6. راه اندازی اولین جشنواره و همایش کاربرد الگوهای تدریس در ایران و بدنبال آن صدها همایش الگوهای تدریس در تهران و استانها.

7. برگزاری جشنواره خوارزمی به مناسبت دوازدهمین سده تولد محمدابن‌موسی‌خوارزمی در‌یونسکو 1362

8. برگزاری اولین اجلاس منطقه‌ای شبکه‌های اطلاع‌رسانی در ایران در دانشگاه شریف، تالارابوریحان 1362