مرکز آموزش عالی آزاد تخصصی مدیریت
مجری دوره های آزاد تخصصی مدیریت ویژه تحصیلات تکمیلی در دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر نادر قلی قورچیان مدیر گروه مقطع دکتری تخصصی مدیریت آموزشی و آموزش عالی

 

دانلود رزومه

دانلود رزومه انگلیسی

"شنـاسنامه علمـی"
نام و نام خانوادگی: نادر قلی قورچیان
متولد : 1330
شهرستان: قزوین
مرتبه علمی: استاد تمام پایه 30

الف- تحصیلات:
1.لیسانس: روانشناسی، دانشگاه اصفهان ( رتبه اول )، 1353
2.فوق لیسانس: علوم تربیتی، دانشگاه تهران ( با درجه ممتاز ) 1356
3.دکتری تخصصی ( Phd ): برنامه‌ریزی و رهبری آموزشی، دانشگاه پیتزبرگ ( Pittsburgh )
پنسیلوانیا آمریکا ( رتبه اول با معدل + A ).

ب- تجارب شغلی:
1.مدرس تربیت معلم، معاون و مدیر آموزش صنایع پنها از سال 1356 لغایت 1363
2.پژوهشیار و کارشناس مسئول گروه تحقیقات و برنامه های سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، سال 1364.
3.پژوهشیار و کارشناس مسئول سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی لغایت 1371.
4.احراز مرتبه استادیاری از هیات مرکزی گزینش استاد، 1369.
5.عضو شاخه برنامه ریزی آموزشی و درسی شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 از سال 1371 لغایت 1381.
6.سردبیر فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی از سال
1372 لغایت 1374.
7.مدیر گروه تطبیقی و نوآوری آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از
سال 1372 لغایت 1374.
8.ریاست شورای تصویب طرح های پژوهشی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از
سال 1372 لغایت 1374.
9.معاون موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی از سال 1372 لغایت 1374.
10.مدرس دوره‌های لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در دانشگاه‌های تهران، دانشگاه آزاد اسلامی،
تربیت مدرس و تربیت معلم، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران، علامه طباطبایی و دانشگاه شاهد به صورت مدعو در رشته‌های برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، روش‌های برنامه‌ریزی آموزشی در توسعه ملی و منطقه‌ای مدیریت آموزش عالی، تئوری‌های سازمانی و مدیریت، آمایش سرزمین، آموزش عالی و نظریه سیستم‌ها از سال 1367 تا کنون.
11.عضو هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی به مدت چهار سال، از سال 1374 لغایت 1378 با حکم ریاست محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی.
12.مشاور معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1375.
13.مدیر کل دفتر آموزش و پرورش از سال 1375 لغایت مهرماه 1376، معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان برنامه‌ و بودجه.
14.مشاور برنامه ریزی وزیر فرهنگ و آموزش عالی از مهرماه 1376 تا 1379.
15.مشاور و سرپرست مرکز اطلاعات، ارتباطات و آموزش ( IEC) معاونت امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آبان ماه 1376 تا 1379.
16.ریاست بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
از 18/8/1377 تا 15/6/1385.
17.مدیر گروه دوره دکتری مدیریت آموزشی از سال (1377) و آموزش عالی (1381) تا کنون.
18.احراز مرتبه دانشیاری سال 1378.
19.عضو شورای نخبگان آموزش و پرورش 1380.
20.عضو شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی 1381 تا 1387.
21.رئیس مرکز آموزش های عالی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی 1382 تا 27/11/1386.
22.عضو شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی ( با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری )
خرداد ماه 1383 تا کنون.
23.مشاور پژوهشی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری، آبان 1384 لغایت
اسفند ماه 1385.
24.مشاور وزیر تعاون در امور پژوهشی تا پایان 1385.
25.احراز مرتبه استادی 1387.
26.رئیس باشگاه پژوهشگران جوان آبان ماه 1385 تا آبان ماه 1387.
27.دبیر کمیته منتخب هیات ممیزه واحد علوم و تحقیقات ( دانشکده مدیریت و اقتصاد 1387).
28.عضو شورای راهبردی ثبت نوآوری های علمی، فنی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی 29/1/1388.
29.عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان دو دوره گذشته تا کنون.
30.عضو شورای پژوهش دانشکده اقتصاد ومدیریت واحد علوم تحقیقات از سال 92 تاکنون.
31.مدیر گروه دوره دکتری مدیریت آموزشی از سال 1377 تاکنون ومدیر گروه مدیریت آموزش عالی از سال 1381 تاکنون.  
ج- تالیفات و ترجمه ها:
1.جزئیات روش های تدریس، تهران، چاپ صنایع پنها، 1359.
2.مراحل نگارش متون درسی برنامه ریزی بر اساس تحلیل مشاغل، تهران، چاپ صنایع پنها، 1359.
3.آموزش صنعتی و نظام ارزشیابی آن، چاپ صنایع پنها، 1360.
4.سیمای مدیریت و سرپرستی در گذرگاه عمل، تهران، چاپ صنایع پنها، 1361.
5.نخستین واژگان بین المللی برنامه درسی، تهران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی
 آموزشی ( به زبان انگلیسی ) (چاپ اول 1374)(چاپ دوم 1380)
6.برنامه درسی به عنوان یک حوزه تخصصی از جهان باستان تا جهان امروز. تهران، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 1374.
7.استراتژی یاددهی و یادگیری با عنایت به نگرش فراشناختی در جهان امروز ( 1375 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ).
8.بسته آموزشی دوره مهارت آموزی با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA، تهران،
انتشارات JEC 1376.
9.بسته آموزشی چگونگی طراحی دوره بر اساس مهارت آموزی با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA، تهران انتشارات JEC 1376.
10.مدیریت نظام آموزش عالی: شاخص های عملکردی، تهران، انتشارات فراشناختی اندیشه، 1379.
11.مهارت های مشاوره برای معلمان، تهران، انتشارات فراشناختی اندیشه، 1379.
12.دایره المعارف: بازتاب از عالم کبیر، تهران، انتشارات بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، 1379.
13.برنامه درسی و چارچوب استانداردها ( ترجمه )، تهران، انتشارات فراشناختی اندیشه، 1380.
14.آموزش و پرورش و روح ( ترجمه )، تهران، انتشارات فراشناختی اندیشه، 1380.
15.فرآیند برنامه ریزی تکالیف درسی دانش آموزان، تهران، موسسه فرهنگی منادی تربیت،
زمستان 1381.
16.فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش و پرورش، تهران، انتشارات فراشناختی
 اندیشه، 1382.
17.مدلی جهت تعیین حجم کاری اعضای هیات علمی در نظام آموزش عالی کشور، تهران،
 انتشارات فراشناختی اندیشه، 1383.
18.برنامه درسی مقدماتی فناوری اطلاعات، ارتباطات ICT (ترجمه)، تهران، انتشارات فراشناختی
 اندیشه، 1383.
19.فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش از راه دور ( ترجمه )، تهران، انتشارات فراشناختی
اندیشه، 1383.
20.دایره المعارف آموزش عالی 2 جلد، سرویراستار با همکاران، تهران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، انتشارات بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، 1383.
21.مدارس خود را چگونه اصلاح کنید ( ترجمه/ مشترک ) تهران. انتشارات فراشناختی
 اندیشه 1386.
22.انسان و جهان فراپیچیده در هزاره سوم (تالیف- مشترک) تهران: انتشارات فراشناختی
اندیشه 1387.
23.مدل تدوین کتاب درسی بر اساس روش مهارت آموزی ( تالیف/ مشترک ) تهران. انتشارات
 فراشناختی اندیشه 1387.
24.برنامه درسی در نظام آموزشی با تاکید بر روش های میان رشته ای ( تالیف/ مشترک ) تهران.
 انتشارات فراشناختی اندیشه 1387.
25.راهنمای مدیران آموزش عالی: مدیریت و رهبری موثر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 ( سرویراستار/ مشترک ) تهران. انتشارات فراشناختی اندیشه شهریور 1388.
26.یادگیری تیمی:تلفیق مفاهیم ،تئوریها ومحیط های آموزش ومحل کار (تالیف مشترک)،تهران ،انتشارات روانشناسی وهنر 1392.
27.آموزش الکترونیکی_نظریه ها ومدلها (تالیف مشترک)تهران ،منتشران اندیشه 1393.
مقـالات چاپ شده:

ردیف    عنوان مقاله    نام نشریه    تاریخ
1.شخصیت از دیدگاه روانشناسان و زیست شناسان    نشریه علوم تربیتی    1351
2.گزارش دومین اجلاس برنامه آموزش برای همه در منطقه
 آسیا و اقیانوسیه    فصلنامه تعلیم و تربیت    1369
3.سیمای پژوهش در خصوص تکلیف شب در جهان امروز    فصلنامه تعلیم و تربیت    1369
4.نقدی بر: در جستجوی انتخاب محتوا    فصلنامه تعلیم و تربیت    1371
5.گزارش سومین اجلاس برنامه آموزش برای همه در منطقه
 آسیا و اقیانوسیه    فصلنامه تعلیم و تربیت    1371
6.ارائه چارچوب نظری در خصوص مراحل برنامه‌ریزی    رشد تکنولوژی آموزشی    1371
7.سیمای نوین برنامه درسی با عنایت به نگرش متاتئوری (فرانظریه)    رشد راهنمایی    1371
8.گامی در مسیر انتخاب محتوای برنامه‌های درسی    فصلنامه تعلیم و تربیت    1371
9.سرمقاله: گامی در مسیر نهادی کردن فرهنگ برنامه‌ریزی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی    فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی    1372
10.گزارش نتایج هفتمین نشست کمیته مشورتی منطقه‌ای و تاسیس
مراکز آموزش عالی    فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی    1372
11.مقاله آشنایی با مراکز آموزش عالی وابسته به یونسکو در جهان    فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی    1372
12.روند تحولات رشته برنامه درسی به عنوان یک حوزه تخصصی    فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی    1372
13.سرمقاله: استراتژی جهانی اندیشیدن و ملی عمل کردن    فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی    1373
14.سرمقاله: آز آمایش سرزمین تا آمایش کیفیت    فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی    1373
15.تحلیلی از برنامه درسی مستتر: بحثی نو در ابعاد ناشناخته آموزش    فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی    1373
16.سرمقاله: تحلیلی بر مکعب کیفیت در نظام آموزش عالی    فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی    1373
17.گزارشی از چهل و چهارمین کنفرانس بین‌المللی تعلیم و تربیت    فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی    1373
18.رسالت نظام آموزش عالی در نهادی کردن فرهنگ مشارکت فکری
مردم در جامعه    فرهنگ مشارکت    1374
19.سرمقاله: حرکت از برنامه ریزی به برنامه ریزی    فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی    1374
20.ترجمه مقاله اعتباردهی در آموزش عالی    فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی    1374
21.روش های تحلیل حجم کاری اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و
موسسات آموزش عالی    فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی    1374
22.تحلیل روند تحولات آموزش صنعتی در جهان امروز    مجله برنامه و بودجه    1375
23.تحلیل اولویت شاخص های تحقیق و توسعه    رهیافت    1375
24.نقش محوری آموزش در صنایع کشور    مجله برنامه و بودجه    1375
25.آرمان ها و واقعیت ها در جهان آموزش عالی    مقدمه دایره المعارف    1376
26.بررسی تطبیقی آموزش عالی نظری و علمی- کاربردی با تاکید
 بر برنامه‌های درسی    گروه هشتم شورایعالی برنامه‌ریزی ( مجموعه مقالات همایش )    1378
27.بصیرتها، چالش ها و شیوه های نو در مدیریت دانشگاهی    مجله دانش مدیریت    1378
28.فراپیچیدگی و برنامه درسی    انجمن برنامه‌ریزی درسی کشور    1380
29.آسیب شناسی و پژوهشی کشور و ساز و کارهای نهادینه‌کردن آن    مجموعه مقالات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری    1380
30.ارتقاء ارزش و فرهنگ معنویت دانشجویی    مجموعه مقالات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (جلد اول)    1380
31.بصیرت ها نقش های جدید روسای دانشگاه ها در اداره دانشگاه ها    مجموعه مقالات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (جلد دوم)    1381
32.نهادینه کردن اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی کشور در هزاره سوم    مجموعه مقالات سازمان سنجش کشور    1381
33.شاخص های عملکردی پیشنهادی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی کشور    مجله پژوهشی دانشکده پزشکی سال 26 شماره 1    بهار
1381
34.بررسی دانشگاههای مجازی به منظور ادامه یک مدل مناسب جهت راه‌اندازی دانشگاه مجازی    مجله اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی شماره 58    پائیز
1382
35.دانشنامه نگاری: ابزار توسعه و اشاعه تفکر علمی در تاریخ علم و فناوری    علم و آینده: فصلنامه ستاد پیشرو علوم ایران    تابستان
1382
36.ظهور دانشگاههای جدید در هزاره سوم    مرکز گفتگوی تمدنها، ماهنامه خبری علمی و فرهنگی سال سوم شماره 9    1383
37.ارائه الگوی مناسب برای شاخص های عملکردی مدیران آموزشی    مجله اقتصاد و مدیرتی واحد علوم و تحقیقات، شماره 60    بهار
1383
38.طراحی یک مدل جهت نهادینه کردن آینده پژوهشی در دانشگاه‌ها    مجله اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات، شماره 62    پائیز
1383
39.دانشگاه به عنوان مدل توسعه پایدار: پارادایمی جدید    وزارت علوم، تحقیقات فناوری همایش آموزش عالی و توسعه پایدار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و انجمن آموزش عالی ایران    1383
40.تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی دوره‌های راهنمایی و ارائه الگوی مناسب    فصلنامه علمی- پژوهشی
« نوآوری‌های آموزشی»، شماره 8 سال سوم    تابستان
1383
41.طراحی یک مدل مناسب برای نظام راهنمایی و مشاوره دوره ابتدایی آموزش و پرورش ایران    فصلنامه تعیلم و تربیت
سال 20 شماره 3    پائیز
1383
42.مطالعه مدیریت دانش به منظور ارائه مدل مناسب برای نظام آموزش عالی کشور    مجله اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات، سال 17، شماره 69    تابستان
1385
43.ارائه مدل ادراکی بر نظارت حمایتی در نظام آموزش و پرورش کشور    فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت انجمن ایرانی تعلیم و تربیت علمی- پژوهشی سال 22 شماره 2    تابستان
1385
44.ارائه مدلی جهت تربیت شهروند حرفه ای در نظام آموزش عالی کشور در هزاره سوم    مجله اقتصاد و مدیریت سال 17 شماره 70    پائیز
1385
45.بررسی شیوه گزینش دانشجو در کشور به منظور ارائه مدل بهینه    مجله اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات سال 16 شماره 67
    زمستان
1384
46.بررسی نظام مدیریت سازمان گمرک‌های جهان در قرن بیست و یکم به منظور ارائه مدل مناسب در کشور    پژوهشکده امور اقتصادی فصلنامه ISC علمی- پژوهشی (پژوهشنامه اقتصادی) سال هفتم، شماره 2    تابستان
1386
47.ارائه الگوی مناسب جهت مدیریت اسلحه و مهمات کشور
(در بخش غیرنظامی)    پژوهشکده فصلنامه علمی ترویجی مدیریت واحد فیروزکوه سال سوم شماره 4    زمستان
1385
48.بررسی نظام‌های ارزیابی آموزش عالی در جهان به منظور ارائه مدل متناسب برای کشور    مجله پژوهش‌های مدیریت سال 21 شماره 85    تابستان
1389
49.نگاهی نو به تدوین نظام مدیریت پژوهشی در آموزش عالی    مجله رهیافت علمی ترویجی، ISC شماره 44    بهار و تابستان
1388
50.ارائه مدلی جهت ارتقاء و توسعه خصوصی سازی در ایران    فصلنامه علمی پژوهشیISC پژوهشنامه اقتصادی سال هشتم شماره 3    پائیز
1387
51.بررسی ابعاد و مولفه‌های بحران در آموزش عالی کشور    WASJ 490 ISI    2008
52.کاربست مد H8 برای پرورش جوانان در اردوگاه توحید    WASJ 500 ISI    2008
53.کاربست چهارچوب مفهومی در خصوص نخبگان    پذیرش
WASJ 602 ISI    2008
54.نقش تئوری‌سازی در نظام مدیریت اطلاعات در آموزش عالی    هند کنفرانس بین‌المللی برای مدیریت AIMS    2008
55.مدل توسعه دانشگاه پژوهشی    امارات متحده، دبیICTBM    2009
56.بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب اشتراک    فصلنامه علمی پژوهشی سال دوم، شماره 4    زمستان
1387
57.مدل هوش عاطفی برای ارتقای هیات علمی    انجمن آمریکایی علوم تجارت و رفتاری کنفرانس بین‌المللی پذیرش مقاله 2009    لندن
2009
58.ارائه مدل مدیریتی مبتنی بر هوش عاطفی اثربخشی اعضای هیات علمی/ مشترک    فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی- علمی/ پژوهشیISC واحد گرمسار     بهار
1388
59.قابلیت تمیز دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار با استفاده از سیاهه مدیریت کیفیت، سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش    فصلنامه دانش و پژوهس سال پنجم شماره 17 و 18 واحد خوراسگان ISC    بهار و تابستان
1387
60.رهبری دانشگاهی مبتنی بر هوش عاطفی و اثربخشی هیات علمی    فصلنامه مدیریت فرهنگی سال چهارم شماره 8    تابستان
1389
61.شناسایی عوامل موثر بر توسعه تعاونی های دانش آموختگان دانشگاهی    واحد گرمسار، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
سال سوم، شماره 2    تابستان 1388
62.مدل اصلاح سیستم آموزش عالی، بررسی نگرش و نقش دانشگاه در ارتقاء سرمایه انسانی    The International Business & Economic Research Journal
 The Clute, Institute    11 اکتبر 2010
63.استراتژی‌های تئوریزه کردن نهادی کرسی‌های نظریه‌پردازی جهت توسعه علمی در ایران (همایش جهانی)    3rd World Conference on Educational Sciences.
Bahcesechir University, Istanbul Turkey.    03-07
February, 2011
64.طراحی مدل ارزشیابی عملکرد در دانشگاه ایران بر اساس شاخص های تعالی سازمان    European Journal of social Sciences – Volum17,Number3    (2010)
65.کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره به منظور ارائه چارچوب ادارکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور    مجله علمی/ پژوهشی. دانش و پژوهش درعلوم تربیتی – برنامه ریزی درسی سال پنجم شماره 19- واحد خوراسگان ISC    پائیز 1387
66.نگاهی نو به تدوین نظام مدیریت پژوهش در آموزش عالی کشور    فصلنامه سیاستگذاری علم و پژوهش، شماره 44، 1388.    بهار و تابستان 1388
67.ارزشیابی وضع موجود توانمندی‌های حرفه‌ای اعضای هیئت علمی (غیر پزشکی) دانشگاه آزاد اسلامی    فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره اول    پاییز 1389
68.تدوین و اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی ارزشیابی کیفیت درونی آموزش الکترنیکی در نظام آموزش عالی کشور    نشریه علمی پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، سال اول، شماره 1    بهار و تابستان 1389
69.Assessment model of E-Learning for higher education    Journal of American Science, 2011; 7 (7)    2011
70.نقش انجمنهای دانشجویی در بالندگی  رهبری دانشجویان دختر و پسر    فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی    بهار 90
71.تعیین سطح هوش چندگانه در مدیران آموزش عالی     فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی    تابستان 90
72.شناسایی ابعاد و مولفه های بهسازی اعضای هیئت علمی به منظور ارائه یک مدل مفهومی    فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی    زمستان 90
73.ارائه الگویی ساختاری برای رابطه خودکارآمدی و شایستگی های اعضای هیئت علمی با کیفیت تدریس آنان در دانشگاه آزاد اسلامی    فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی    بهار 91
74.Finding aptitude in post-graduate students in educational management course in statistics by the means of evaluating the multiple intelligence factors     Indian journal of science and technology    2011
75.Global approaches for reforming engineering education in iran    The international journal of engineering education.V.28 N.5    2012
76.Investigating effective factors on the teachers works ethics of three educational levels to present a model     American journal of scientific research; Issue 54    2012
77.Investigating the impact significance of spirituality health in developing effective educational curriculum    International science congress association research journal of 2013recent sciences;ISCA-RJRS-2013-157    2013
78.استانداردهای تضمین کیفیت آموزش مهندسی در ایران    فصلنامه آموزش مهندسی ایران سال چهاردهم شماره 4    1391
79.بررسی وضعیت کیفیت آموزش ایکترونیکی در سطح آموزش عالی کشور    فصلنامه آموزش عالی ایران شماره دوم سال پنجم    1392
80.ابعاد و مولفه های آموزش مهندسی: تحلیل مبتنی بر           ائتلافهای بین المللی    مجله نامه آموزش عالی ،       سال پنجم ، شماره 20 - 2014    
1391
81.پیوند بین آموزش و پژوهش در دانشگاههای برتر جهان : مطالعه مروری با ارائه یک الگوی مفهومی     مجله ایرانی آموزش             در علوم پزشکی    آبان 1393/14(8)/711
82.College Student Leadership Competence Development : A Model     International jornal for cross-Disciplinary    subjectsin Education(IJCDSE) Volume 1 , Issue 3    September 2010
83.Role of Student Associations in Leadership Development of Engineering Students    Procedia – Social and Behavioral Science 30    382-385    2011
84.Strategies for institutionalization of theorization chair criticism and debat to develop science in Iran    Procedia – Social and Behavioral Science 15   3005-3007      
2011
85. Student leadership competencies development    Procedia – Social and Behavioral Science 15   1616-1620      
2011
86.Internal quality evaluation model of e-learning in higher education"Archives Des Volume 65Issue1.    Archives Des Sciences Journal  Volume65,Issue1.    2012
87.WORLD OF SCIENCES JOURNAL
Factorscting Affecting Foreign students Choice of University from the point of View of Foreign Students in Iran    VOLUME1ISSUE12     2013 88.Analyzing and Comparing the Effects of two Teaching Methods, Student-Centered Versus Teacher-Centered,on the Learning of Biostatistics at SBMU    Journal of Paramedical Sciences (JPS)  Vol.3,No.4    2012 ?
89.A Model to Identify the Impact of Components of Higher Education Management on University-Industry Interaction in Tehran City     International Journal of Economy,Management and Social Sciences    
2014
90.INVESTIGATE THE RELATIONSHIP BETWEEN GENDER,AGE,FIELD OF STUDY AND PERCEIVED QUALITY OF LMX AMONG FACULTY MEMBERS     Kuwait Chapter Of Arabian Journal of Business and Management Review Vol,3,No.6;Feb.    2014
91.Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences    Identification Structural factors affecting the formation of interdisciplinary research-based university in the world    21 December 2014
92.Surveying the Direct and Indirect Effects of Personality Traits, Thinking Style,Organizational Culture and Organizational Learning on Principals' Creativity in Shiraz High Schools    International Journal of Basic Sciences & Applied Research.vol;3(sp),116-121    2014
93.The Life Quality Evaluation of Islamic Azad Univercity's Students    International Journal of Current Life Sciences     September 2014
94.Representaition of a Paradigm for Improvement and Development Shiraz High Schools Principais' Creativity    Advances in Enviromental Biology    June 2014
95.STUDY OF PRINCIPALS; ASSISTANT PRINCIPALS' AND TEACHERS' PERCEPTION ABOUT THE ASSISTANT PRINCIPAL'S LEADERSHIP ROLE AT ELEMENTARY SCHOOLS OF MAZANDARAN PROVINCE    INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES    September, 2014
96.Socialization Challenges of Doctoral Students in Islamic Azad University    ADVANCES IN ENVIROMENTALBIOLOGY     10-03-2015
97.''An Imx based model to improve the interaction between heads of department and faculty members     Journal of Behavioral Sciences in Asia    Online Journal in February of 2015
98.Identification of content factors affecting the formation of interdisciplinary research-based university in The higher education system of Iran    Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences    09 January 2015
 
د- تحقیقات:
ردیف    عنوان طرح تحقیقات    سمت در طرح
1.بررسی وضعیت تکلیف شب در شهر تهران    ناظر طراح
2.طرح ارائه یک چارچوب نظری در خصوص طراحی برنامه درسی    ناظر طراح
3.ارائه طرح پیشنهادی تشکیل شورای عالی اعتباردهی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی    طراح
4.ارائه طرح پیشنهادی اعتبار گذاری مجلات علمی کشور    طراح
5.طرح تحقیقاتی رسالت نظام آموزش عالی    همکار
6.طرح جدید نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیات علمی کشور    همکار
7.ارائه طرح تاسیسات مراکز آموزش عالی یونسکو در ایران    طراح
8.پژوهشی پیرامون تکلیف شب در جهان امروز    طراح
9.تحلیلی بر برنامه ریزی در آموزش عالی کشور    همکار
10.طراحی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی    طراح
11.طراحی بخش آموزش و پرورش ایران 1400 (1376)    طراح
12.پژوهش ملی در خصوص ارزشیابی وضعیت اعتیاد در کشور (1377)    طراح
13.بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی و غیرپزشکی بهداشت باروری (1377)    ناظر
14.بررسی آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع دبیرستان در خصوص بهداشت باروری (1377)    ناظر
15.تدوین برنامه ملی درخصوص پیشگیری از مواد مخدر در کتب درسی (1377)    ناظر
16.پژوهش ملی در خصوص وضعیت اعتیاد در کشور، مطالعات پیمایشی ( با حجم نمونه 200
هزار نفر ) و مطالعات تاریخی، مهرماه 1377    مدیر پروژه
17.پژوهش در خصوص « دانش آموزان ایرانی از چه مسائلی رنج می‌برند »    ناظر
18.پژوهش در خصوص: شیوه های خلاقیت و نوآوری، برای دانش‌آموزان    ناظر
19.پژوهش در خصوص مهارت‌های سلامتی در ایران    ناظر
20.پژوهش در خصوص چگونگی استفاده بهینه از مدیریت زمان    ناظر
21.پژوهش پیرامون تدوین کتب درسی در خصوص پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر    ناظر
22.تدوین استانداردهای مدیران ابتدایی ( ادامه دارد )    ناظر
23.تدوین استانداردهای معلمان ابتدایی ( ادامه دارد )    ناظر
24.تدوین استانداردهای مدیران و معلمان پیش دبستانی 1382 تدوین استانداردهای    ناظر
25.استاد راهنمای رساله کارشناسی ارشد 6 مورد ( دفاع شده )    استاد راهنما
26.استاد راهنمای رساله های دکتری ( بالای 50 )تا دی ماه 1393    استاد راهنما
27.استاد مشاور رساله های دکتری ( بالای 50) تا دی ماه1393    استاد مشاور  
هـ- عناوین پایان نامه ها ( به عنوان استاد راهنما ) در مقطع دکتری:
1.ارائه چهارچوب نظری جهت طراحی و برنامه ریزی بلند مدت آموزش عالی کشور ( ایران 1400 )
2.ارائه چهارچوب نظری در خصوص چگونگی آموزش محیط زیست در نظام آموزش و پرورش کشور
( دوره ابتدائی )
3.ارائه چهارچوب نظری در خصوص شاخص های عملکردی در ارتباط با ارتقای کیفی آموزش عالی ایران
4.ارائه مدل جهت مدیریت مدرسه محوری در نظام آموزش و پرورش کشور
5.ارائه مدل جهت نظام راهنمایی و مشاور مدارس راهنمایی و متوسطه آموزش و پرورش کشور ( تاکید بر ارتقاء مستمر کیفیت )
6.ارائه مدلی برای ارتقاء مستمر کیفیت در برنامه درسی دوره ابتدایی
7.ارائه مدلی جهت تربیت شهروند حرفه ای در نظام آموزش عالی کشور در هزاره سوم
8.ارائه یک الگو جهت اعتبار سنجی در دانشگاه آزاداسلامی
9.ارائه یک مدل جهت تعیین حجم کاری اعضای هیات علمی در نظام آموزش عالی کشور
10.الگویی جهت اعتبار بخشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ( در بخش دولتی و غیر دولتی )
11.بررسی دانشگاه های مجازی به منظور ارائه یک مدل مناسب جهت نظام آموزش عالی کشور
12.بررسی شاخص های عملکرد مدیران آموزشی مقطع ابتدایی استان تهران و ارائه الگوی مناسب
13.بررسی شیوه گزینش دانشجو درکشور به منظور ارائه مدل بهینه
14.تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی دوره راهنمایی ( شهر تهران ) و ارائه الگوی مناسب
15.طراحی مدل نظام آموزش مدیر- معلم آموزشگاههای سیار و نیمه سیار دوره ابتدایی عشایر ایران
16.طراحی یک مدل جهت نهادینه کردن آینده پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی
17.طراحی یک مدل مناسب برای نظام راهنمایی و مشاوره دوره ابتدایی آموزش و پرورش ایران
18.ارائه مدلی جهت مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش عالی کشور
19.ارائه چهارچوب ادراکی برای نظارت حمایتی در آموزش و پرورش
20.ارائه مدلی جهت کاربرد مدیریت دانش برای نظام آموزش عالی کشور
21.بررسی و ارائه چهارچوب در خصوص فرهنگ سازمانی در هزاره سوم دانشگاه ها و
 موسسات آموزش عالی
22.ارائه الگوی مناسب جهت مدیریت اسلحه و مهمات در بخش غیرنظامی کشور ( سال 1385 )
23.بررسی نظام مدیرتی سازمان گمرک های جهان در قرن بیست و یکم به منظور ارائه مدل مناسب
در کشور ( سال 1385 )
24.بررسی امکان کاربست تجارت الکترونیکی در منطقه آزاد قشم به منظور ارائه مدل مناسب
 ( سال 1385 )
25.ارائه مدلی جهت خلق دانش ( سال 1385 )
26.بررسی نظام مدیرت پژوهشی در آموزش عالی کشور و ارائه چهارچوب مناسب ( بهمن 85 )
27.بررسی نظام های ارزیابی آموزش عالی در جهان به منظور ارائه چهارچوب مناسب برای آموزش
عالی کشور ( بهمن 85 )
28.بررسی وضعیت بحران در آموزش عالی و ارائه چهارچوب مناسب ( سال 1386 )
29.بررسی و مقایسه فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی ایران و ژاپن به منظور ارائه مدل برای ایران (1387)
30.ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه پژوهشی در نظام آموزش عالی کشور (1387)
31.بررسی نقش نظام تعاون در ایجاد اشتغال دانش آموختگان و ارائه مدل مناسب برای ایران، (1388)
32. ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد و بر اساس رویکرد تعالی سازمانی، (1389)
33.ارائه الگوی مدیریت آموزش عالی جهت دانشگاههای علوم پزشکی، (1390)
34.ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل موثر بر اخلاق کاری معلمان مقاطع سه‌گانه (1390)
35.ارائه مدلی برای مدیریت آموزش مهندسی در ایران(1391)
36.ارائه مدلی برای تبیین نقش دانشگاه در جامعه پذیری دانشجویان دکترا(1393)
37.ارائه الگویی برای ارتقا دانشگاههای کشور به دانشگاههای تراز جهانی(1393)
38.ارائه مدل دانشگاه مبتنی بر مطالعات میان رشته ای در نظام آموزش عالی در ایران(1393)
 
و- عناوین پایان نامه ها ( به عنوان استاد مشاور )

1.ارائه چهارچوب نظری برای تشخیص جو مدرسه
2.ارائه چهارچوب ادراکی برای نهادینه کردن فناوری های ارتباطات و اطلاعات ( ICT ) در نظام
مدیریت دانشگاهی
3.ارائه مدل کاربردی در مدیریت آموزش و پرورش کشور با الهام از آراء مدیریتی حضرت امام علی (ع)
4.ارائه مدلی جهت پاسخگویی مدیران نظام آموزش عالی کشور
5.بازتاب اجتماعی دوره پیش دانشگاهی و ارائه یک الگوی منساب به منظور بالا بردن میزان کارآیی
 این دوره
6.بررسی آموزش ضمن خدمت مدیران مدارس و الگوی آموزش مناسب
7.بررسی تفاوت در باورهای دانشجویان با باورهای تعریف شده برای آنها و ارائه مدل مناسب برای
 اصلاح آن
8.بررسی ذهنیت فلسفی ( تفکر منطقی ) مدیران آموزشی و رابطه آن با انجام وظایف مدیریتی آنان
از نظر دبیران دبیرستان های تهران
9.بررسی رابطه رضایت شغلی، روحیه و نگرش کارکنان نسبت به تعارض با نحوه برخورد آنان با تعارض به منظور ارائه مدلی برای مدیریت تعارض ( در مدارس ابتدایی و متوسطه )
10.تحلیل برنامه ریزی توسعه آموزش فنی و حرفه ای در آموزش کشور به منظور ارائه الگوی نظری توسعه
11.تحلیل تکنیک های نظارت بالینی در توسعه آموزش علوم پزشکی و ارائه الگوی مناسب
12.تدوین یک الگوی ریاضی برای رهبری اثربخش در دانشگاه های دولتی بر پایه ابعاد جو سازمانی و ویژگی‌های مدیران
13.رابطه سبک رهبری و فضای سازمانی با بهره‌وری خدمات مدیران آموزشگاه ها ( در دبیرستان های شهر تهران ) به منظور ارائه الگوی مدیریت مناسب آموزشی
14.طراحی الگوی دسترسی یکسان به فرصت های آموزش علمی- کاربردی ( مطالعه موردی:
استان آذربایجان شرقی )
15.طراحی مدل تصمیم گیری فازی ( FUZZY ) جهت توسعه مدیریت فراگیر ( T.Q.M  )
 آموزش عالی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( A.H.P )
16.طراحی مدل نظری دستیابی به فرصت های برابر آموزشی برای دختران در دوره آموزش عمومی
17.طراحی یک مدل ارزشیابی عملکرد معلمان دوره ابتدایی ( استان فارس )
18.ارائه مدل جهت مدیریت کاهش تقاضا درامر سوء مصرف مواد سال 1385
19.بررسی نگرش و عملکرد مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه هشت بر مبنای ابعاد و مولفه های مدیریت تغییر و ارائه چهارچوب ادراکی مناسب سال 1385
20.ریشه های توسعه نیافتگی در نظام آموزش و پرورش ایران و ارائه مدل
21.بررسی ابعاد توانمندسازی مدیران آموزش و ارائه چهارچوب
22.بررسی شیوه های مهارت آموزشی در صنعت جهانی خودرو و ارائه مدل
23.بررسی وضعیت جذب، حفظ و ارتقای اعضای هیات علمی
24.ارائه مدل جهت پاسخگویی مدیران آموزش عالی
25.مدل هوش عاطفی جهت اثربخشی اعضای هیات علمی
26.ارائه مدل در خصوص چگونگی اثربخشی مراکز رشد و فناوری 1388
27.بررسی کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره و ارائه چارچوب مناسب 1388
28.ارائه چارچوب مفهومی جهت بررسی هوش سازمانی وزارت آموزش و پرورش 1388
29.ارائه چارچوب ادراکی کاربست ابعاد و مولفه های مدیریت آموزشگاهی مبتی بر فراشناخت در
مدارس ابتدایی شهر تهران 1388
30.ارائه مدل دانشگاه پژوهشی برای کشور 1388
31.ارائه مدل مدیریتی مبتنی بر هوش عاطفی جهت ارزیابی اثربخشی اعضای هیئت علمی، 1388
32.ارائه الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از شاخص های تعامل سازمان با روش تحلیل پوششی داده ها (1389 )
33.ارائه مدل برای ارتقاء سطح تعهد سازمانی و درگیری شغل روسای واحدهای دانشگاه
آزاد اسلامی ( 1389 )
34.ارائه مدلی جهت رشد حرفه‌ای دانشجویان، 1390
35.ارائه مدلی جهت ارزیابی دانشگاههای مجازی، 1390
36.ارائه مدلی برای بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، 1390
37.ارائه مدلی جهت بهبود تعامل بین مدیران گروههای آموزشی واعضای هیات علمی بر اساس نظریه مبادله رهبر-عضو مطالعه موردی –منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی،1392
38.ارائه مدلی برای فرصت مطالعاتی اثربخش در دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر موانع اجرایی،1391
39.ارائه الگوی ارزشیابی در این کیفیت نظام آموزش الکترونیکی در آموزش عالی کشور،1390
40.ارائه الگویی جهت ارزیابی کیفیت تدریس در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 1 ،1390
41.ارائه مدلی برای مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه آزاد اسلامی،1392
42.ارائه مدلی جهت جانشین پروری مطالعه موردی صنعت گاز ایران،1393  
کارشناسی ارشد
در این مقطع 16عنوان رساله دفاع گردیده است.

ز- کارگاه های آموزشی
1.نویسنده، مجری و مدیر کارگاه آموزشی؛ استراتژی های یادگیری و یاددهی با عنایت به نگرش فراشناختی. تهران: اداره کل آموزش و پرورش استان تهران، آذرماه 1374 و اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی اردیبهشت 1375.
2.نویسنده، مجری و مدیر کارگاه آموزشی: رساله های آموزشی، پژوهشی، خدماتی، انتشاراتی و رشد حرفه ای دانشگاه‌های علوم پزشکی، همدان 1375.
3.نویسنده، مجری و مدیر کارگاه آموزشی: استراتژی های بهبود مستمر در مدیریت کیفی جامع در مراکز درمانی با عنایت به نگرش میان رشته ای. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت
درمان و دارو. خرداد ماه 1375.
4.نویسنده، مجری و مدیر کارگاه آموزشی: استراتژی های ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی.
وزارت آموزش و پرورش، اردیبهشت 1376.
5.نویسنده، مجری و مدیر کارگاه آموزشی: نظریه و روش فراشناختی در فرآیند یاددهی و یادگیری. وزارت آموزش و پرورش، تیرماه 1376.
6.نویسنده، مجری و مدیر کارگاه آموزشی: مدیریت کیفی جامع در علوم پزشکی. پاکدشت کرج،
مرداد ماه 1377.
7.نویسنده، مجری و مدیر کارگاه آموزشی: چگونگی طراحی دوره بر اساس مهارت آموزی ویژه پزشکان متخصص و مربیان کشوری. شهریور ماه 1377.
8.کارگاه آموزشی جزئیات روش های تدریس برای استادان دانشگاه ها و بسط توانایی ذهنی.
دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1379.
9.کارگاه آموزشی اصول آموزش و فرآیند تدریس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشکده توانبخشی 1379.
10.کارگاه مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی ویژه روسا و سرپرستان واحدهای دانشگاه ها، سازمان مرکزی دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی، آبان ماه 1380.
11.کارگاه مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی ویژه روسا و سرپرستان واحدهای دانشگاه ها، سازمان مرکزی دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی، مرداد ماه 1381.
کارگاه مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی ویژه روسا و سرپرستان واحدهای دانشگاه‌ها،
 
12.سازمان مرکزی دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی، بهمن ماه 1381.
13.کارگاه مدیریت آموزش عالی، چرخه زندگی دانشگاه ها در هزاره سوم، خرداد ماه 1382.
14.کارگاه مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی ویژه روسا و سرپرستان واحدهای دانشگاه ها،
چرخه زندگی دانشگاه‌ها، دی ماه 1386.
15.کارگاه دایره المعارف نویسی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی )، خردادماه 1384.
16.کارگاه آموزشی کشوری تحت عنوان: جهان بینی و چشم انداز فرایندهای یاددهی و یادگیری در
نظام آموزش عالی در هزاره سوم، دانشگاه جامع علمی- کاربردی، مردادماه 1385.
17.کارگاه آموزشی- مدیریت آموزش عالی ویژه روسا و سرپرستان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی 1386
18.کارگاه مدیریت پژوهشی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا اردیبهشت 1387
19.کارگاه مدیران و روسای دانشگاه ها 1388
20.کارگاه روش تدریس پیشرفته 1388
21.کارگاه رساله نویسی برای اعضای هیات علمی ( واحد ساری ) 1389
22.کارگاه روش تدریس و رساله نویسی ( واحد قشم ) 1389
23.کارگاه روش تدریس برای اعضای هیات علمی ( واحد ساری )، 1390
24.گارگاه روش تدریس برای اعضا هیات علمی واحد بندر عباس 1391
25.گارگاه روش تحقیق ورساله نویسی دکترا برای واحد ساری 1392
26.گارگاه روش تدریس وروش تحقیق برای اعضا هیات علمی واحد نراق 1392
27.گارگاه روش تدریس وروش تحقیق برای اعضا هیات علمی واحد بندر عباس 1392  
ی- تجارب بین المللی
1.شرکت در هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش مونترال کانادا 1368.
2.شرکت در دومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش برای همه، بانکوک 1369
( نماینده جمهوری اسلامی ایران )
3.شرکت در سومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش برای همه، بانکوک 1371
( نماینده جمهوری اسلامی ایران )
4.شرکت در سومین کنفرانس برنامه ریزی درسی و رهبری آموزشی در کشور آمریکا، سال 1371.
5.شرکت در هفتمین کمیته مشورتی و ششمین کنفرانس وزرای آموزش و پرورش منطقه ای آسیا
و اقیانوسیه، جهت تاسیس مراکز آموزش عالی در ایران ( وابسته به یونسکو درمنطقه آسیا و
 اقیانوسیه ) مالزی 1372 ( نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
6.شرکت در چهل و چهارمین اجلال بین المللی تعلیم و تربیت در ژنو و بازدید از موسسه بین المللی برنامه‌ریزی آموزشی وابسته به یونسکو در پاریس و مذاکره با ریاست موسسه مزبور، مهرماه 1373.
7.تداوم عضویت در انجمن برنامه ریزی درسی و رهبری آموزشی ASCD.
8.بازدید از مراکز اطلاعات، ارتباطات و آموزش جمعیت و تنظیم خانواده IEC و شرکت در دوره
مهارت آموزی در مرکز برنامه ریزی وزارت بهداشت با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل UNFPA درکشور اندونزی دی ماه 1376.
9.بازدید از مراکز اطلاعات، ارتباطات و آموزش جمعیت و تنظیم IEC و شرکت در دوره مهارت آموزی در مرکز برنامه‌ریزی وزارت بهداشت با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل UNFPA در کشور فیلیپین بهمن ماه 1376.
10.بازدید از مراکز اطلاعات، ارتباطات و آموزش جمعیت و تنظیم خانواده IEC و شرکت در دوره مهارت‌آموزی در مرکز برنامه ریزی وزارت بهداشت با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل UNFPA وزارت بهداشت در کشور چین خرداد ماه 1377.
11.شرکت در نشست علمی در مرکز آموزش، ارتباطات و اطلاعات کشور تایلند در بانکوک 1378.
12.بازدید علمی از مراکز علوم و فناوری در مالزی و سنگاپور 1383.
13.بازدید علمی از مراکز علوم و فناوری در آفریقای جنوبی 1384.
14.بازدید علمی و مطالعه شرق شناسی نظام مدیریتی. دهکده دانش دبی امارات متحده 2009.
15.بازدید علمی از مراکز علوم و فناوری کانادا 2010.
16.بازدید علمی از دانشگاه مک گیل (Mac Gail)، مونترال کانادا، 2011.
17.بازدید علمی از دانشگاه مک گیل (Mac Gail)، مونترال کانادا، 2012.
18.بازدید علمی از دانشگاه مک گیل (Mac Gail)،مونترال کانادا،2014
19.تدریس دروس تئوریهای سازمان ومدیریت ،روشهای برنامه ریزی درس اصول ونظارت راهنمایی وبرنامه ریزی آموزش برای توسعه ملی ومنطقه ای دبی 2014