مدیریت آموزش عالی(دوره های آزاد تخصصی مدیریت)
مجری برگزاری دوره های تخصصی مدیریت
وبلاگ تخصصی مدیریت آموزش عالی http://hea.blogsky.com